Inloggen MijnONVZ

Artikel 2 Onvoorziene zorg

lid 1
Onvoorziene zorg

Bij acute ziekte of ongeval van verzekerde, vergoedt ONVZ, na – indien mogelijk – contact met ONVZ Zorgassistance, de kosten van:

  • zorg die volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering voor eigen rekening blijven. Dit geldt alleen voor zover de kosten hoger zijn dan het bedrag dat was vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het wettelijke tarief of marktconforme bedrag in het land van behandeling. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit; 
  • in Nederland of in het buitenland geregistreerde geneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
  • middelen die in Nederland geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel tot maximaal € 250,- per kalenderjaar; 
  • het ziekenvervoer van verzekerde naar de zorgverlener volledig.

lid 2
Repatriëring

ONVZ vergoedt:

  • bij ernstig letsel door een ongeval of ernstige ziekte de medisch noodzakelijke repatriëring van verzekerde naar het door ONVZ Zorgassistance aangewezen land, met de voorgeschreven medische begeleiding; 
  • de noodzakelijke extra kosten van verblijf van de te repatriëren verzekerde als repatriëring om medische reden noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is; 
  • eenmalig de kosten van vervoer en verblijf voor bezoek aan de te repatriëren verzekerde van één persoon als repatriëring om medische reden noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is; 
  • vervoer als u door ziekte of letsel niet met het geplande vervoersmiddel naar huis kan terugkeren.

ONVZ Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf voor u.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding