Inloggen MijnONVZ

Artikel 3 Aanvullende dienstverlening

lid 1
Opsporing en redding

Als u vanwege ziekte of ongeval in een noodsituatie belandt waarbij opsporing of redding noodzakelijk is, vergoedt ONVZ de kosten hiervan tot maximaal € 25.000,-.

lid 2
Vervoer naar ziekenhuis bij opname verzekerde voor onvoorziene zorg

Vervoer meeverzekerde reisgenoten
ONVZ vergoedt de extra kosten van vervoer van meeverzekerde reisgenoten naar het ziekenhuis waar verzekerde is opgenomen. Ook worden vergoed de extra kosten van verblijf van meeverzekerde reisgenoten in verband met de ziekenhuisopname van verzekerde.

Vervoer en verblijf bezoekers
De volgende vergoeding geldt alleen bij een opname van verzekerde die naar verwachting langer dan vijf dagen duurt of bij een levensbedreigende situatie. ONVZ vergoedt eenmalig de extra kosten van vervoer en verblijf van maximaal twee personen voor bezoek aan verzekerde. Kosten van verblijf worden vergoed tot maximaal 7 dagen. Daarna alleen als verzekerde om medische redenen niet in staat is om terug te keren naar huis, tot maximaal 15 dagen. 

lid 3
Eerder terugkeren

Vergoeding
Als sprake is van:

 1. ziekte of ongeval van u of een reisgenoot waardoor de geplande bestemming niet kan worden bereikt; 
 2. ernstig ziek worden of ernstig gewond raken van een reisgenoot door een ongeval; 
 3. overlijden van een niet-meeverzekerde reisgenoot (bij overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: zie artikel 4); 
 4. overlijden, constatering van een ernstige ziekte bij of een ernstig ongeval van een familielid in de 1e of 2e graad of huisgenoot van verzekerde; 
 5.  ernstige materiële schade aan de woning, inboedel of het bedrijf van verzekerde;
  dan vergoedt ONVZ eenmalig: 
  • de extra kosten van vervoer en verblijf die u moet maken in verband met uw terugreis, en 
  • de kosten voor het terugreizen naar uw geplande bestemming binnen de oorspronkelijke reisduur.

ONVZ Zorgassistance regelt het vervoer en verblijf voor u.

Regeling bij familieomstandigheden in woonland
In afwijking hiervan geldt het volgende als u in uw woonland verblijft. In een geval als bedoeld onder 4 worden de kosten vergoed van nodig vervoer binnen het woonland tot maximaal € 500,- per gebeurtenis.

lid 4
Vervangende chauffeur

ONVZ vergoedt – buiten de hiervoor genoemde gevallen – de kosten van een vervangende chauffeur. Dit geldt als:

 • het gebruikte motorrijtuig nog goed rijdt, en de bestuurder niet in staat is om te rijden, en 
 • de andere reisgenoten het motorrijtuig (redelijkerwijs) niet kunnen besturen.

Reist u met een eigen motorrijtuig, dan vergoedt ONVZ de kosten van de vervangende chauffeur tot de woonplaats. Reist u met een gehuurd motorrijtuig, dan vergoedt ONVZ de kosten van de vervangende chauffeur naar de dichtstbijzijnde inleverplaats.

ONVZ Zorgassistance regelt de inzet van een vervangende chauffeur.

lid 5
Garantie, voorschotbetalingen en toezending geneesmiddelen

ONVZ Zorgassistance regelt op uw verzoek:

 • garantie op rechtstreekse betaling van zorgkosten aan de zorgverlener, als de kosten vergoed worden uit de Basisverzekering of Wereldfit; 
 • de nodige voorschotbetalingen, als de kosten vergoed worden zoals hiervoor is omschreven; 
 • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen als deze niet ter plaatse zijn te verkrijgen, als de kosten vergoed worden zoals hiervoor is omschreven.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding