Inloggen MijnONVZ

Artikel 5 Voorziene zorg

lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van medisch-specialistische zorg volgens artikel 6 van deel B van de Basisverzekering, die is verleend in een ziekenhuis in België of Duitsland. Dit geldt alleen voor zover de kosten hoger zijn dan het bedrag dat was vergoed als de zorg in Nederland was verleend. De vergoeding is beperkt tot maximaal het wettelijke tarief of marktconforme bedrag. De vergoeding volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering maakt hiervan deel uit.

U moet voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent, die u begeleidt bij uw keuze voor een zorgverlener.

lid 2
Uitsluitingen
Van bovenstaande vergoeding zijn uitgesloten de kosten voor:

  • inzet van een Chefarzt (Duitsland) en ereloon (België) of kosten die hieruit voortvloeien; 
  • alternatieve zorg.

lid 3
ONVZ vergoedt ook de kosten van ziekenvervoer als dit plaatsvindt voor een behandeling waarvan de kosten vergoed worden volgens lid 1. ONVZ vergoedt het ziekenvervoer vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis in België of Duitsland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding