Inloggen MijnONVZ

Deel B Omvang Dekking ONVZ Wereldfit

Als er volgens de Basisverzekering of een andere (ziektekosten)verzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Wereldfit een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere (ziektekosten) verzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing.

ONVZ vergoedt de kosten tot maximaal:

  1. het wettelijk geldende tarief in het land waarin de behandeling plaatsvindt, 
  2. als er geen wettelijk tarief bestaat, een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het bedrag dat de zorgverlener rekent en dat niet onredelijk hoog is gelet op het bedrag dat andere zorgverleners in het land van behandeling rekenen.

ONVZ vergoedt nota’s van zorgverleners in euro’s. Daarbij geldt de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dienst is ontvangen.

Vergoeding vindt alleen plaats als sprake is van medische noodzaak. Als meer personen op één verzekering verzekerd zijn, gelden de (maximale) vergoedingen per verzekerde, tenzij anders is aangegeven.

U moet contact opnemen met ONVZ Zorgassistance voordat u kosten maakt als bedoeld in de Wereldfit, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Als dit niet is gedaan, kan dit gevolgen hebben voor vergoeding van kosten. Dit geldt niet voor de dekking in artikel 5.

U kunt daarnaast contact opnemen voor advies over geneeskundige zorg.

ONVZ Zorgassistance is altijd bereikbaar op telefoonnummer + 31 (0)88 668 97 67. ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.


Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding