Inloggen MijnONVZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - AWBZ

Wat is de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekering vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg en betaalt hiervoor premie. U bent automatisch AWBZ-verzekerd als u een zorgverzekering heeft afgesloten.

Gebruikmaken van AWBZ-zorg

Om AWBZ-zorg te krijgen, is het nodig dat u een indicatie aanvraagt bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het CIZ of BJZ stelt dan vast of u langdurige zorg nodig heeft en om welke zorg het gaat.

Eigen bijdrage AWBZ-zorg

Voor AWBZ-zorg betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Is uw (gezamenlijk) inkomen lager dan bepaalde grensbedragen, dan kunt u het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vragen om verlaging van de eigen bijdrage. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Hoe hoog is de AWBZ-premie?

Als u in Nederland inkomen hebt, betaalt u premie. U ziet op uw loonstrookje of uitkeringsspecificatie dat AWBZ-premie wordt ingehouden (samen met de premie voor de AOW en Anw). U betaalt vanaf 1 januari 2009 12,15% AWBZ-premie over uw inkomen in de eerste twee belastingschijven. Bent u zelfstandige? Dan betaalt u uw premie via de aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst.

Soorten zorg in de AWBZ

De volgende soorten zorg (ook wel zorgfuncties genoemd) kunt u uit de AWBZ krijgen:

 • begeleiding; 
 • assistentie algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL); 
 • behandeling; 
 • doventolkzorg; 
 • onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten; 
 • persoonlijke verzorging; 
 • prenatale zorg; 
 • vaccinaties; 
 • verblijf; 
 • uitleen van verpleegartikelen; 
 • verpleging; 
 • (zieken)vervoer; 
 • zwangerschapsafbreking.

Concrete zorg

De bovenstaande soorten zorg worden in een groot aantal concrete vormen aangeboden. U kunt denken aan:

 • thuiszorg; 
 • verblijf in een verzorgingshuis, verpleeghuis, een instelling voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten; 
 • verblijf in een afdeling of instelling voor psychiatrische hulp; 
 • dagbesteding voor gehandicapten; 
 • hulp en begeleiding voor (meervoudig) gehandicapte kinderen in het onderwijs; 
 • woonbegeleiding.

Lees meer over

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding