Inloggen MijnONVZ

Zorgverzekering eigen risico

Zorgverzekering eigen risico – verplicht

Het eigen risico is het verplichte bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder elk jaar zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor de zorgverzekering 2012 € 220 (2011: € 170). Deze kosten worden dus niet vergoed door de zorgverzekering  van ONVZ.

Zorgverzekering eigen risico – vrijwillig

Naast het verplichte bedrag aan eigen risico, wat voor elke zorgverzekering verplicht is, kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Als u dat wilt, kiest u een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 220 van het verplichte eigen risico. Wanneer u in dat geval medische kosten maakt, tellen de kosten eerst mee voor het verplichte eigen risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico. Kiest u voor een vrijwillig zorgverzekering eigen risico, dan betaalt u minder premie voor uw zorgverzekering. Bij een aanvullende zorgverzekering is het niet mogelijk om een vrijwillig eigen risico te kiezen. Dit kan alleen bij het basispakket zorgverzekering, een van de verplichte verzekeringen.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?

Alle zorgkosten die in de basisverzekering worden vergoed, vallen onder het verplichte eigen risico en het eventueel gekozen vrijwillig eigen risico. In deze gevallen geldt de zorgverzekering eigen risico echter niet:

  • kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  • kosten van zorg bekostigd volgens de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen. Deze kosten hebben betrekking op ketenzorg voor diabetes mellitus type, cardiovasculair risicomanagement of COPD (chronisch obstructief longlijden);
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer  vallen wel onder het zorgverzekering eigen risico;
  • kosten van nacontrole van de donor nadat de periode, bedoeld in artikel 9, lid 2 is verstreken;
  • kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende  verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding