Inloggen MijnONVZ

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 is ingevoerd. De Zorgverzekeringswet maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zorgverzekeringswet stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen.

De Zorgverzekeringswet en de onderliggende wetgeving bepalen de omvang van de dekking van de basisverzekering. Ook bepaalt de Zorgverzekeringswet dat verzekeraars verplicht zijn iedereen voor de basisverzekering te accepteren.

De mensen met een lager inkomen kunnen tegemoetkoming krijgen vanuit de Wet op de zorgtoeslag.

Premie

De kosten van de zorgverzekering bestaan uit:

 • De nominale premie: de premie die de verzekerde aan de verzekeraar betaalt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met een van de ouders 
 • De inkomensafhankelijke bijdrage. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet deze bijdrage betalen. Dit geldt voor inkomen zowel uit loon als een uitkering. U bent de bijdrage verschuldigd over de eerste € 33.189 (2010) die u op de volgende manieren ontvangt: 
  • Op loon en uitkeringen werknemersverzekeringen wordt 7,05% inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage aan de werknemer te vergoeden. Over deze vergoeding zijn werknemers wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.
  • Op de volgende inkomensbestanddelen wordt 4,95% inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden of op aanslag betaald: 
   • Pensioen 
   • Termijnen van lijfrente (inclusief uitkeringen uit banksparen) voor zover de premie hiervoor destijds aftrekbaar was 
   • Resultaat uit ‘overige werkzaamheden’ (d.w.z. niet in loondienst) 
   • Winst uit onderneming 
   • Alimentatie (hiervoor geldt tijdelijk een overgangsregeling)

AOW'ers ontvangen geen bijdrage van de uitkeringsinstantie (SVB). In plaats hiervan is de uitkering verhoogd. Het hoge tarief in van toepassing, maar na inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip wordt dit, net als voor pensioen, het lage tarief. De bruto AOW wordt zodanig verlaagd dat er netto geen verandering is.

Na inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip wordt het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage (2010: € 33.189) verhoogd tot het maximum premieloon werknemersverzekeringen (2009: € 47802), met verlaging van de percentages. Voor inkomensbestanddelen waarvoor de werkgever of uitkeringsinstantie de heffing betaalt geldt het maximum dan per werkgever of uitkeringsinstantie, niet meer voor alle samen. Er vindt dan voor een werknemer met twee of meer banen dus geen correctie achteraf meer plaats als het totale loon hoger is dan het maximum bijdrage-inkomen. Wel blijft gelden dat de premie die de betrokkene zelf moet betalen berekend wordt over niet meer dan het maximum bijdrage-inkomen verminderd met het inkomen waarover zijn werkgevers en uitkeringsinstanties de heffing hebben betaald. Wat teveel is ingehouden op pensioenen en lijfrenten krijg de betrokkene rechtstreeks terug van de Belastingdienst.

Zeevarenden zijn geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.

Lees meer over

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding