Inloggen MijnONVZ

Artikel 2 Zorg voor en na een ziekenhuisopname

lid 1
Als u van tevoren weet dat u in een ziekenhuis in Nederland wordt opgenomen, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent. De ONVZ Zorg Assistent:
a. neemt vooraf contact met u op voor een intake;
b. regelt desgewenst het vervoer naar het ziekenhuis;
c. is desgewenst bij de opname in het ziekenhuis aanwezig en maakt u wegwijs in het ziekenhuis;
d. beantwoordt uw zorgvragen;
e. kan desgewenst telefonisch contact met u houden, overleggen met de (medische) staf, u
    bezoeken en bemiddelen in thuiszorg, kinderopvang of voor hulpmiddelen;
f. begeleidt u bij ontslag;
g. regelt desgewenst het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis.


lid 2
Als u onverwacht wordt opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent zoals genoemd in lid 1, onder d tot en met g.


lid 3
ONVZ vergoedt de kosten van vervoer naar en van een ziekenhuis binnen Nederland:

  • bij gebruik van de auto € 0,27 per gereden kilometer. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
  • bij taxivervoer volledig, als gebruik wordt gemaakt van een door ONVZ gecontracteerd taxibedrijf. Voor het aanvragen van taxivervoer, voor zover dat niet is geregeld door de ONVZ Zorg assistent, kunt u contact opnemen met het door ONVZ gecontracteerde taxibedrijf, te bereiken op het telefoonnummer 0900 333 33 30.


Het vervoer vindt plaats voor een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 1 (Zorg tijdens een ziekenhuisopname in Nederland). Als de kosten van vervoer (gedeeltelijk) vanuit een andere(aanvullende) (zorg)verzekering worden vergoed, vergoedt ONVZ alleen de aanvulling op die vergoeding tot maximaal de in dit artikel omschreven dekking. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.


lid 4
Als sprake is van een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 1, heeft u ook aanspraak opvergoeding van de kosten van maximaal 2 overnachtingen voor uzelf in een logeerhuis, zorghotel of andere (betaalde) mogelijkheid tot overnachting naast of in de buurt van het ziekenhuis in aansluiting op een ziekenhuisopname. Hierdoor kunt u nog een extra dag herstellen in de buurt van het ziekenhuis, bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat het ontslag wat vroeg komt. Als u ’s ochtends vóór 10 uur in het ziekenhuis aanwezig moet zijn en u woont meer dandan 50 km bij het ziekenhuis vandaan, kunt u er ook voor kiezen om één hotelovernachting voorafgaand aan de ziekenhuisopname te gebruiken.

lid 5
Als sprake is van een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 1, kunt u aanspraak maken op aanvullende zorg en dienstverlening door de ONVZ ZorgConsulent bij ontslag uit het ziekenhuis. hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • maaltijdservice;
  • hulpmiddelen die u mogelijk thuis nodig heeft bij een voorspoedig herstel. Dit kunnen hulpmiddelen zijn ter ondersteuning van uw mobiliteit, zoals een (tijdelijke) rollator of krukken, of ter ondersteuning van de verzorging, zoals een hoog-laagbed of douche-stoel;
  • ondersteuning in het huishouden na ontslag naar huis. De ZorgConsulent bekijkt aan welke ondersteuning u behoefte heeft. Dit kan huishoudelijke hulp zijn, vervangende mantelzorg, kinderopvang of andere hulp.

U kunt contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent om deze ondersteuning te regelen tijdens kantooruren op het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50. De kosten van de ingezette zorg, diensten of hulpmiddelen worden soms vergoed uit uw Basisverzekering of aanvullende verzekering. De maaltijdservice, hulpmiddelen of aanvullende zorg die niet gedekt zijn door een andere verzekering, vergoedt ONVZ. Belt u met de ONVZ ZorgConsulent voor overleg over de mogelijkheden. De ZorgConsulent regelt de zorg voor u.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding