Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Langdurige zorg en ondersteuning

Hoe is langdurige zorg in Nederland geregeld?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of in een instelling. U heeft recht op zorg uit de Wlz wanneer u blijvend zorg nodig heeft én er permanent toezicht nodig is of zorg 24 uur per dag dichtbij beschikbaar moet zijn. Dit kan het geval zijn bij langdurig intensieve zorg voor chronisch zieken, ouderen of personen met een handicap of psychische aandoening. Meer informatie over langdurige zorg vindt u op informatielangdurigezorg.nl.

Langdurige zorg aanvragen
Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u op verschillende manieren uw zorg krijgen. In sommige situaties is het nodig dat u in een instelling gaat wonen, maar het is ook mogelijk om de zorg vanuit de Wlz thuis te ontvangen. Bij uw aanvraag die u indient bij het CIZ geeft u aan of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen. Wanneer u thuis zorg wilt ontvangen kiest u voor een persoonsgebonden budget waarmee u zelf de zorg inkoopt of zorg in natura. Bij deze laatste vorm regelt het zorgkantoor uw zorg. Op de website van Zorginstituut Nederland (ZN) leest u meer over de verschillende mogelijkheden binnen de Wlz-zorg.

Persoonsgebonden budget versus zorg in natura
Zodra uw aanvraag voor Wlz-zorg is goedgekeurd, wordt het zorgkantoor in uw regio daarover geïnformeerd. Heeft u gekozen voor zorg in natura, dan regelt het zorgkantoor dat u thuis of in een zorginstelling de juiste zorg ontvangt en verzorgt het de administratie. Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb-Wlz), dan moet u een pgb-aanvraag indienen bij het zorgkantoor. U vraagt het aanvraagformulier op bij het zorgkantoor in uw regio. In de brochure van ZN leest u meer over het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Het zorgkantoor
Is uw zorgaanvraag door het CIZ goedgekeurd? En heeft u gekozen voor zorg in natura? Dan regelt het zorgkantoor de zorg. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, elk met een eigen regio. Per regio regelt het zorgkantoor de juiste Wlz-zorg. Het maakt hierbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Bij zorg in natura sluit het zorgkantoor een contract af met alle zorgverleners die u nodig heeft. Hierin is onder andere afgesproken dat de zorgverleners zorg leveren die aan uw wensen voldoet. De zorgverleners moeten minimaal twee keer per jaar met u bespreken of u tevreden bent. Ook maakt het zorgkantoor afspraken over de kwaliteit van de zorg, zodat u zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners die uw wensen respecteren.

Daarnaast behandelen de zorgkantoren ook de pgb-aanvragen voor de Wlz-zorg.

Eigen bijdrage

Maakt u gebruik van Wlz-zorg en woont u in een zorginstelling of ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De eigen bijdrage betaalt u aan het Centrale Administratiekantoor (CAK). Met deze eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg. 

Langdurige zorg in het buitenland
In sommige situaties kunt u Wlz-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland. Neemt u voor meer informatie contact op met ons Service Center.

Goed om te weten

  • Als u niet aan de voorwaarden van de Wlz voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

    Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wlz, dan kunt u misschien zorg krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Kinderen tot 18 jaar kunnen zorg krijgen uit de Jeugdwet.

    Andere vormen van zorg

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.