• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

ONVZ kiest nieuwe raad van afgevaardigden

19-02-2019 - Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe raad van afgevaardigden van ONVZ van start gegaan. Naast de 8 bestaande leden die hun zittingstermijn hebben verlengd, zijn 7 nieuwe kandidaten benoemd.

De 15 leden van de raad van afgevaardigden behartigen de belangen van de verzekerden van ONVZ. Deze raad is onderdeel van Vereniging ONVZ, fungeert tevens als raad van advies en komt regelmatig bijeen om te discussiëren over belangrijke onderwerpen binnen de zorg. Verder beoordeelt de raad van afgevaardigden de jaarrekening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.

ONVZ is een organisatie zonder winstoogmerk, gestoeld op de verenigingsgedachte. Dit houdt in dat ONVZ geen aandeelhouders heeft die hun geld in ONVZ belegd hebben. Eventuele winst uit de verzekeringsactiviteiten wordt dan ook niet aan aandeelhouders uitgekeerd, maar wordt gebruikt om de wettelijke verplichte reserves op peil te houden. Zijn die voldoende? Dan wordt het geld aan de verzekerden teruggegeven in de vorm van een lagere premie.

Uitvoerige selectieprocedure

Omdat ONVZ het belangrijk vindt dat de raad uit een goede afspiegeling van onze leden bestaat, hebben wij een oproep gedaan. En met succes: een oproep in de ONVZ-nieuwsbrief leidde tot ruim 50 aanmeldingen. Na een uitvoerige selectieprocedure, waarbij goed is gekeken naar de expertise van de verschillende kandidaten, zijn vervolgens zeven nieuwe leden toegevoegd aan de raad. Door (mede) te selecteren op profiel, beoogt ONVZ de raad van afgevaardigden te versterken. Immers, door de brede expertise kan deze de ONVZ-verzekerden nog beter vertegenwoordigen.

De raad van afgevaardigden per 1 januari 2019 ziet er, inclusief de profielen, als volgt uit:

Zorgverleners profiel

Tanja Ninkovic

Kirsten Kouwen-Lubbers

Verzekerde profiel

Jan van Heijningen

Mariël Casparie

Madelein Holm

Bestuurlijk profiel

Michael Rutgers

Intermediair profiel

Chris Borgdorff

Yme-Jan Hofstee

Financieel profiel

Erik Geels

Erik Hessels

Profiel ONVZ labels

Rob Barnasconi (VvAA)

Frans Brouwer (PNOzorg)

Expert profiel

Arend-Jan Nijhuis (expert op het gebied van data science)

Hans Blaauwbroek (expert vanuit patiëntbelang)

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.