• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Vragen en antwoorden Zvw-pgb vanwege uitbraak coronavirus

Bekijk hieronder de antwoorden op vragen over het Zvw-pgb tijdens de coronaperiode.

Mijn zorgverlener is ziek of komt niet

 • Uw zorgverlener is ziek, wat moet u doen?

  Het kabinet doet een beroep op alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de richtlijnen van het RIVM of uw zorgverlener in uw geval kan komen werken.

  Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM niet werken? En heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan kunt u uw zorgverlener ziek melden via de gebruikelijke procedure bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Uw zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minimaal 6 weken doorbetaald en u krijgt een ziekengeldvergoeding.

 • Uw zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, wat kunt u doen?

  Het is voor u belangrijk dat de zorg door kan gaan. Probeer allereerst een beroep te doen op uw netwerkzorg. U kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.

 • Mijn zorgverlener kan volgens de RIVM- richtlijnen wel komen werken, maar wil dit zelf niet. Wat moet u doen?

  Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt uw zorgverlener zelf af, dan mag u niet doorbetalen.

Mijn zorgverlener doorbetalen

 • U wilt vanwege het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag u uw zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

  Ja, dit mag. Bespreek eerst met uw zorgverlener of dit nodig is. Heeft uw zorgverlener vervangende werkzaamheden of een vervangende regeling gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Heeft uw zorgverlener geen vervangende werkzaamheden gevonden? Dan kunt u uw zorgverlener doorbetalen. Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken.

  De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.

  Gebruik hiervoor het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona.

 • Mag u al uw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

  Ja, dit geldt voor alle zorgverleners. Uw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als deze nu niet geleverd kan worden. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten. Dit betekent wel dat zorgverleners die uit een Zvw-pgb betaald worden, geen gebruik mogen maken van de andere financiële maatregelen voor ondernemers en zzp'ers.

  U mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden: de zorg kan niet op een alternatieve manier geleverd worden. Bijvoorbeeld, het is niet mogelijk om op afstand via telefoon of skype begeleiding te leveren bij het innemen van medicatie.

  De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als uw formele zorgverlener facturen stuurt, moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur.

  Gebruik hiervoor het Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona.

 • Hoeveel uur mag u uw zorgverlener doorbetalen?

  U betaalt uw zorgverlener door voor de uren die uw zorgverlener normaal gesproken bij u zou werken. U betaalt het aantal uur dat uw zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit berekent u door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als uw Zvw-pgb korter loopt dan 3 maanden, neem dan het gemiddelde vanaf de ingangsdatum van uw Zvw-pgb.

  Deze uren moeten wel passen bij de uren die uw zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

 • U declareert de facturen van uw zorgverleners altijd bij uw zorgverzekeraar. Moet u de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden?

  U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. De voorwaarde is wel dat op de factuur of declaratie duidelijk staat vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.

  Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

 • U declareert de facturen van uw zorgverleners altijd bij de SVB. Moet u de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de SVB?

  U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren.

  U moet wel zelf bijhouden welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. 

  Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Budget tekort

 • U komt in de problemen met uw budget, omdat u niet-geleverde zorg moet doorbetalen en u gaat betalen voor vervangende zorg. Wat moet u doen als u denkt dat u niet uitkomt met uw budget en uw budget gaat overschrijden?

  Als u verwacht dat uw budget eerder opraakt omdat u uw zorgverlener heeft doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis, en daarnaast heeft of gaat betalen voor vervangende zorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Formulier voor niet-geleverde zorg

Vervangende zorg

 • U heeft vanwege corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag u deze zorg vanuit uw Zvw-pgb betalen?

  Ja, u mag deze vervangende zorgverlener vanuit uw Zvw-pgb betalen.

 • Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

  Als uw  zorgvraag (vanwege corona) is toegenomen, moet u eerst een herindicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige.

  Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Als u besmet raakt met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) krijgen voor uzelf en uw zorgverleners om de kans op corona te beperken?

  Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Kijk hiervoor op www.ggdghor.nl

  Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb. 

 • U bent besmet met corona, kunt u persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen voor uzelf en uw zorgverleners?

  Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Kijk hiervoor op www.ggdghor.nl

  Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb.

Avondklok

 • De avondklok is opgeheven

  Vanwege de avondklok moesten pgb-zorgverleners een eigen- en werkgeversverklaring kunnen tonen als zij 's avonds zorg verleenden aan pgb-houders. Per 28 april is de avondklok vervallen. De pgb-zorgverlener heeft geen formulieren meer nodig om 's avonds zorg te verlenen.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.