Inloggen MijnONVZ

Vergoedingsoverzicht

Snel inzicht in de vergoedingen van ONVZ, per zorgverzekering

In het vergoedingsoverzicht staat welke vergoedingen u krijgt per zorgverzekering. Zo kunt u heel gemakkelijk de verschillen tussen de verzekeringen scannen op voor u belangrijke onderwerpen.

Wilt u graag meer informatie? Klik dan op de vergoeding in de linkerkolom voor de belangrijkste toestemmingsvereisten en noodzakelijke verwijzingen. Daar vindt u ook een link naar de polisvoorwaarden. Deze bepalen uiteindelijk óf en voor welk bedrag u een vergoeding krijgt.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Vergoedingsoverzicht

2017
Vergoedingen 2017

Basis

€ 115,91p/m

Startfit

€ 6,97p/m

Extrafit

€ 9,30p/m

Benfit

€ 22,32p/m

Optifit

€ 38,59p/m

Topfit

€ 56,73p/m
Aanvullende diagnostiek bij borstkanker Geen vergoeding Geen vergoeding MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX
Acnebehandeling Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 250, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog Max. € 500, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
Alternatieve geneeswijzen Geen vergoeding Geen vergoeding Bij arts max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek: geen vergoeding
Bij arts of acupuncturist max.
€ 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen
Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek: geen vergoeding
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 750
Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 250

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 250, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.000
Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 500, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Ambulancevervoer 100%, tot max. 200 km Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Anticonceptie(genees)middelen 100% tot 21 jaar en bij bepaalde medische indicaties Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar
Audiologisch centrum 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Bevalling-tens Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 75 Maximaal € 75
Beweegprogramma Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 250, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker
Max. € 500, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweegprogramma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker
100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweegprogramma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker

Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen
Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie Tot 18 jaar:
Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%
Overige indicaties: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen

Vanaf 18 jaar:
Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
Oefentherapie bij claudicatio intermittens fase 2 (etalagebenen): max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden.
Overige indicaties: geen vergoeding
100%, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen 100%, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen 100%, max. 12 medisch noodzakelijke behandelingen 100%, max. 35 medisch noodzakelijke behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie 100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie
Beweegzorg: therapie voor houding en beweging Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 100, voor sportarts Max. € 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts Max. € 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts Max. € 1.000, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling Bij een beperkt aantal medische indicaties, zoals beschreven in het Reglement Hulpmiddelen, 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 150,- per kalenderjaar tezamen voor versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling Max. € 300,- per kalenderjaar tezamen voor versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
Buitenland: onvoorziene behandelingen Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit
Buitenland: voorziene behandelingen Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, of
Binnen een EU/EER-land of een verdragsland max. de vergoeding op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening of verdrag.
Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit
Camouflagetherapie Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 250, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts Max. € 500, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
Dialyse 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Dieetpreparaten 100%, bij een beperkt aantal indicaties Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Diëtetiek 100%, max. 3 behandeluren Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 120, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 200, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
100%, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Elektrische epilatie/laserbehandeling Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 250, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 1.500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Ergotherapie 100%, max. 10 uur Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%
Geneesmiddelen 100% (exclusief eigen bijdragen)
Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
Geen vergoeding Max. € 100,- per kalenderjaar voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- verbandmiddelen
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
- homeopathische en antroposofische geneesmiddelen
- vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland
- anticonceptiemiddelen
- zelfzorggeneesmiddelen
- geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit
Max. € 200 per kalenderjaar voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- verbandmiddelen
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
- zelfzorggeneesmiddelen
- geneesmiddelen die gebruikt worden bij een behandeling voor fertiliteit
Max. € 4.540 per kalenderjaar voor:
- geregistreerde (zelfzorg)geneesmiddelen,
- verbandmiddelen,
- receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine,
- de eigen bijdrage
Geen vergoeding voor:
- Niet geneesmiddelen.
- Zie voor geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
Max. € 4.540, voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- geregistreerde zelfzorgmiddelen
- verbandmiddelen
- receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
Generalistische basis-ggz (geestelijke gezondheidszorg) 100% vanaf 18 jaar

Geen vergoeding voor:
- behandeling van aanpassingsstoornis
- hulp bij werk- en relatieproblemen
- behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Geriatrische revalidatie 100%, max. 6 maanden Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg) 100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de generalistische basis-ggz kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen; hulp bij werk- en relatieproblemen. Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Gezondheidscheck-up Geen vergoeding 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent
Griepvaccinatie Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100% 100% 100%
Herstellingsoord Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, in een door ONVZ erkend herstellingsoord en op voorschrift behandelend arts
Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. 9 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen Max. 18 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen
Hulpmiddelen 100%, exclusief eigen bijdragen en de kosten die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding wordt overschreden. De wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoeding staan vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, max. € 250,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 100,-
100%, max. € 500,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 150,-
100%, max. € 1.000,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 250,-
Hulpmiddelen voor anticonceptie 100%, tot 21 jaar Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar
In-vitrofertilisatie (ivf) 100%, max. de eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap totdat verzekerde 43 jaar wordt Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, tot 43 jaar, in een ziekenhuis
Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder (vanaf 4e opnamedag) Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen
Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ) 100%, op indicatie van hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Kortdurend eerstelijnsverblijf 100%, op indicatie van de huisarts of medisch specialist als u vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen. Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling Min. 24 uur tot max. 80 uur, max. 10 dagen, exclusief de eigen bijdrage. Geen vergoeding Kraampakket Kraampakket en max. € 250,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 400,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kuuroord Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis
Lactatiekundige Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, max. 2 consulten 100%, max. 4 consulten 100%
Lidmaatschap patiëntenvereniging Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 25, per verzekerde per kalenderjaar 100%
Logopedie 100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Loophulpmiddelen 100%, geen vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen Geen vergoeding Max. € 50,- per kalenderjaar voor aanschaf of huur van elleboogkrukken Max. € 50,- per kalenderjaar voor aanschaf of huur van elleboogkrukken Max. € 100,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, Max. € 100,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens,
Lymfoedeem- en littekentherapie Tot 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%. Overige indicaties: geen vergoeding. Vanaf 18 jaar: Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling. Overige indicaties: geen vergoeding. Geen vergoeding 100% 100% 100% 100%
Mechanische beademing 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Medisch-specialistische revalidatie 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Medisch-specialistische zorg 100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts. Geen vergoeding Geen vergoeding Zie sterilisatie Zie plastische chirurgie en sterilisatie Zie ivf, plastische chirurgie, sterilisatie en refertilisatie
Orgaantransplantaties 100%, voor transplantatie van weefsel en organen verricht in een EU- of EER- lidstaat.
In een ander land: alleen als de donor daar woont en het partner of bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad betreft.
Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Orthoptische zorg 100%, onder verantwoordelijkheid van een oogarts Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 500, op voorschrift van de behandelend arts Max. € 750, op voorschrift van de behandelend arts Max. € 1.000, op voorschrift van de behandelend arts
Overgangsconsulente Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 120 Max. € 250 100%
Palliatief terminale zorg 100%, op indicatie van een wijkverpleegkundige Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Plastische chirurgie 100%, bij behandeling ter correctie van een beperkt aantal afwijkingen/aandoeningen Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgie
Plaswekker Geen vergoeding Geen vergoeding Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
100%
Podotherapie De kosten voor voetzorg bij diabetes mellitus door een podotherapeut ter preventie of ter behandeling van voetulcera worden vergoed als huisartsenzorg. Geen vergoeding Max. € 150 Max. € 250 100% 100%
Preventiecursussen Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 75, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 150, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 250, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 325, door ONVZ erkende preventie-cursussen
Preventief medisch onderzoek Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 50% tot max. € 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever Max. € 500, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts 100%
Reiskosten ziekenbezoek Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 150, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km Max. € 250, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km 100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie) Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, geen vergoeding voor hersteloperatie 100%, geen vergoeding voor hersteloperatie 100%, sterilisatie en hersteloperatie
Steunpessarium Geen vergoeding Geen vergoeding 100% 100% 100% 100%
Steunzolen Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 100, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie Max. € 150, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie 100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie 100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
Stoppen-met-rokenprogramma 100%, éénmaal per kalenderjaar Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
Stottertherapie Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering Maximaal € 500, voor de duur van de verzekering 100%
Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties 100% (exclusief eigen bijdragen):
- bijzondere tandheelkundige zorg,
- tandheelkundig implantaat als sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak,
- orthodontische zorg, als sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel.
Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar 100%, m.u.v. gegoten vullingen, kronen, bruggen en implantaten Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg 100%, voor algemene tandheelkundige zorg
Tandheelkundige zorg: fronttandvervanging tot 23 jaar 2017 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Tandheelkundige zorg: orthodontie De kosten voor orthodontie in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij specifieke behandeling nodig is, wordt vergoed als tandheelkundige zorg in bijzondere situaties. Geen vergoeding Geen vergoeding Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de looptijd van de verzekering Tot 18 jaar 100% Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar max. € 500
Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie en tandheelkundige zorg in bijzondere situaties) 100% (exclusief eigen bijdrage): zorg door een kaakchirurg, volledige uitneembare gebitsprothese en het vaste gedeelte van de suprastructuur, reparatie en rebasen van een volledige uitneembare gebitsprothese. Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Therapeutisch kamp voor jongeren Geen vergoeding Geen vergoeding Bij astma: max. € 6 per dag voor vergoeding eigen bijdrage, max. 42 dagen Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 250 voor vergoeding eigen bijdrage voor max. één kamp Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 300 voor vergoeding eigen bijdrage Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage
Trombosedienst 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Geen vergoeding Max. €75,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Max. €75,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Max. € 75,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Max. € 100,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria 100% de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.
Verblijf hospice Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts
Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar) Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 100%, voor meeverzekerde ouders
Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar) Geen vergoeding Geen vergoeding 100%, tot max. € 25 per dag. 100%, tot max. € 25 per dag. 100%, tot max. € 25 per dag. 100%, voor meeverzekerd gezinslid
Verblijf logeerhuis bij transplantatie of een oncologische behandeling Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding 100%
Verloskunde 100%, exclusief eigen bijdragen.
Overzicht eigen bijdragen
Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Verpleging en verzorging 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Vervangende mantelzorg Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Max. 8 dagen per verzekerde Max. 8 dagen per verzekerde Max. 16 dagen per verzekerde
Zintuiglijk gehandicaptenzorg 100% Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten) Ja, zie zittend ziekenvervoer Basisverzekering Geen vergoeding Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
Zittend ziekenvervoer (Basisverzekering) 100%, in een beperkt aantal situaties, na toestemming ONVZ, tot max. 200 km. Openbaar en taxi: volledig. Eigen vervoer per auto: max. € 0,28 per km. Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding
Zorg bij adoptie Geen vergoeding Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 250 (ook bij twee verzekerde ouders) Maximaal € 400 (ook bij twee verzekerde ouders) Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders)
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding