Inloggen MijnONVZ

Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie

Medisch noodzakelijke lichaamsoefeningen en massage om bewegings- en houdingsproblemen te verhelpen.

Vergoedingswijzer

 • Basis : Tot 18 jaar:
  Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100%
  Overige indicaties: max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen

  Vanaf 18 jaar:
  Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie: 100% vanaf de 21e behandeling
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: max. 9 behandelingen
  Oefentherapie bij claudicatio intermittens fase 2 (etalagebenen): max. 37 behandelingen gedurende max. 12 maanden.
  Overige indicaties: geen vergoeding
 • Startfit : 100%, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen
 • Extrafit : 100%, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen
 • Benfit : 100%, max. 12 medisch noodzakelijke behandelingen
 • Optifit : 100%, max. 35 medisch noodzakelijke behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie
 • Topfit : 100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie
 • Superfit : 100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie

Door wie?

Basisverzekering
Behandeling door een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut Mensendieck/oefentherapeut Cesar, bekkentherapeut, geriatriefysiotherapeut of oedeemtherapeut. Bij de op de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017 genoemde aandoeningen ‘lymfoedeem’ en ‘littekenweefsel’, kan ook een huidtherapeut de behandeling uitvoeren.

Aanvullende verzekering
Op de aanvullende verzekering mag de behandeling ook worden uitgevoerd door een psychosomatische fysiotherapeut/oefentherapeut.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

De indicaties waarvoor u op de Basisverzekering in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie staan vermeld op een door de overheid vastgestelde lijst. Deze lijst heet Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering en noemen wij de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017. U kunt deze lijst aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadpleeg de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Hier vindt u meer informatie over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding