Inloggen MijnONVZ

Dialyse

Niet-klinische hemodialyse en peritoneaaldialyse en de medisch-specialistische zorg die hierbij hoort.

In geval van thuisdialyse vergoedt ONVZ, naast het DBC-zorgproduct, ook:

 • de redelijke kosten voor aanpassingen in en aan de woning en voor het herstel in de oorspronkelijke staat, als andere – wettelijke – regelingen daarin niet voorzien;
 • overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen als andere – wettelijke – regelingen daarin niet voorzien.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Geen vergoeding
 • Topfit : Geen vergoeding
 • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

In een dialysecentrum of bij u thuis.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

In geval van thuisdialyse maken de volgende kosten deel uit van het DBC -zorgproduct dat het dialysecentrum in rekening brengt:

 • de kosten voor de opleiding door het dialysecentrum van hen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen
 • het verstrekken of in bruikleen geven van de dialyse-apparatuur met toebehoren
 • de kosten van de regelmatige controle en onderhoud (vervanging inbegrepen), en de kosten van de chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse
 • de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse (zoals een dialysestoel)
 • kosten van de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding