Inloggen MijnONVZ

Geneesmiddelen

Basisverzekering
Geneesmiddelen inclusief de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel zoals apothekers die plegen te bieden voor medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van de geneesmiddelen.

Aanvullende verzekering
Geregistreerde geneesmiddelen (inclusief de terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel) die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

Extrafit t/m Superfit
Geen vergoeding voor andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel.

Benfit t/m Superfit
Voor vergoeding van vaccinaties zie Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Optifit t/m Superfit
Voor vergoeding van homeopathische/antroposofische geneesmiddelen zie Alternatieve geneeswijzen.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100% (exclusief eigen bijdragen)
  Vergoeding van de in de Regeling Zorgverzekering opgenomen geneesmiddelen
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Max. € 100,- per kalenderjaar voor:
  - geregistreerde geneesmiddelen
  - verbandmiddelen
  - eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - niet geneesmiddelen
  - homeopathische en antroposofische geneesmiddelen
  - vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland
  - anticonceptiemiddelen
  - zelfzorggeneesmiddelen
  - geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit
 • Benfit : Max. € 200 per kalenderjaar voor:
  - geregistreerde geneesmiddelen
  - verbandmiddelen
  - eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - niet geneesmiddelen
  - zelfzorggeneesmiddelen
  - geneesmiddelen die gebruikt worden bij een behandeling voor fertiliteit
 • Optifit : Max. € 4.540 per kalenderjaar voor:
  - geregistreerde (zelfzorg)geneesmiddelen,
  - verbandmiddelen,
  - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine,
  - de eigen bijdrage
  Geen vergoeding voor:
  - Niet geneesmiddelen.
  - Zie voor geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
  Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
 • Topfit : Max. € 4.540, voor:
  - geregistreerde geneesmiddelen
  - geregistreerde zelfzorgmiddelen
  - verbandmiddelen
  - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine
  - eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - niet geneesmiddelen
 • Superfit : 100% voor:
  - geregistreerde geneesmiddelen
  - geregistreerde zelfzorgmiddelen
  - verbandmiddelen
  - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine
  - eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - niet geneesmiddelen

Door wie?

Basisverzekering:
Geneesmiddelen en verbandmiddelen moeten worden afgeleverd door de apotheek of apotheekhoudend huisarts en op voorschrift van uw behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Aan de vergoeding van de dieetmiddelen en een aantal geneesmiddelen heeft de minister nadere voorwaarden verbonden. Deze worden in de meeste gevallen door de apotheek beoordeeld. In de andere gevallen dient u een artsenverklaring naar ONVZ te sturen voor beoordeling. De betreffende geneesmiddelen staan vermeld in het document Toestemming geneesmiddelen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center.

Bijzonderheden?

Bij in de Regeling zorgverzekering genoemde zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers vergoedt ONVZ de kosten alleen bij chronisch gebruik, behalve het gebruik gedurende de eerste 15 dagen. Zelfzorgmiddelen betreffen laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging en maagledigingsmiddelen, als ook andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in dezelfde toedieningsvorm.

Dieetpreparaten vallen onder de Basisverzekering.

De Minister kan – ook in de loop van het kalenderjaar – geneesmiddelen voorwaardelijk toelaten. De lijst van voorwaardelijk toegelaten geneesmiddelen kan daardoor in de loop van het jaar wijzigen. In de toelichting Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2017 staan alle voorwaardelijk toegelaten geneesmiddelen beschreven. De actuele versie van deze toelichting kunt u ook aanvragen bij het ONVZ Service Center.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding