Inloggen MijnONVZ

Generalistische basis-ggz (geestelijke gezondheidszorg)

Diagnostiek en behandeling – zoals klinisch psychologen plegen te bieden – van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100% vanaf 18 jaar

  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van aanpassingsstoornis
  - hulp bij werk- en relatieproblemen
  - behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR*
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Topfit : Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Superfit : Max. € 1.500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.

Door wie?

De regiebehandelaar in een vrije vestiging is

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog.
 • De regiebehandelaar in een ggz-instelling is
 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog,
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog
 • Verpleegkundig specialist ggz of ,
 • Indien de hoofddiagnose dementie betreft, de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater
 • Indien de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft, een verslavingsarts

Wanneer een behandeling vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering mogen ook de volgende zorgverleners regiebehandelaar ggz zijn:
NIP-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Als u de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagoog-generalist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van deze behandeling voor maximaal twaalf maanden.

 

Aanvraag en toestemming vooraf?

Een verwijzing van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk.

Voor zorg uit de aanvullende verzekering mag ook de jeugdarts verwijzen.

Bijzonderheden?

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

*DSM IV-5:
Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders: het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidszorg. De DSM noemt de criteria die als richtlijn dienen bij het vaststellen van een psychische stoornis

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding