Inloggen MijnONVZ

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie zoals specialisten ouderengeneeskunde die plegen te bieden, als

 • sprake is van integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg, en
 • bij u sprake is van kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid, en
 • de zorg gericht is op het zodanig verminderen van uw functionele beperkingen dat terugkeer naar uw thuissituatie mogelijk is, en
 • de zorg bij aanvang gepaard gaat met een opname in een Wlz-instelling of andere instelling die voor het leveren van geriatrische revalidatie wettelijk is toegelaten. Deze instelling heeft een gespecialiseerde afdeling ingericht voor het leveren van geriatrische revalidatiezorg.

De zorg sluit binnen een week aan op:

 • een ziekenhuisopname (zoals bedoeld in deel B, artikel 6, lid 2a), terwijl u voorafgaand aan die ziekenhuisopname niet ten laste van de Wlz verbleef en werd behandeld in een verpleeghuis of andere instelling, of
 • het ontstaan van een acute aandoening waardoor – eveneens acuut - mobiliteitsstoornissen en/of afname van de zelfredzaamheid zijn opgetreden, waarbij deze ook bij aanvang van de geriatrische revalidatie nog bestaan en u voor de acute aandoening medisch-specialistische zorg heeft ontvangen.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%, max. 6 maanden
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Geen vergoeding
 • Topfit : Geen vergoeding
 • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

De indicatie voor geriatrische revalidatiezorg wordt gesteld door:

 • de behandelend medisch-specialist, met de specialist ouderengeneeskunde, tijdens de ziekenhuisopname;
 • een klinisch-geriater of een internist-ouderengeneeskunde, tijdens een geriatrisch assessment na de acuut opgetreden aandoening.

De geriatrische revalidatiezorg wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts op basis van een behandelplan. Dit behandelplan voldoet aan de relevante richtlijnen van het Centraal BegeleidingsOrgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) en de behandelkaders van Verenso (de beroepsorganisatie van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters).

Aanvraag en toestemming vooraf?

ONVZ vergoedt de kosten van de geriatrische revalidatie voor maximaal een periode van zes maanden. In bijzondere gevallen kunt u ONVZ toestemming vragen voor een langere periode.

Bijzonderheden?

De geriatrische revalidatie omvat ook de ambulante revalidatiezorg als die na overgang naar huis wordt voortgezet. De kosten voor geriatrische revalidatiezorg worden in rekening gebracht met een DBC-zorgproduct.

Polisvoorwaarden

 • Basis
  Deel B, artikel 9, lid 2

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding