Inloggen MijnONVZ

Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg)

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder:

 • diagnostiek en specialistische behandeling in een multidisciplinaire context van een psychische stoornis volgens de DSM IV-TR met een matige tot hoge complexiteit of een hoog risico
 • bij de behandeling behorende verpleging, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen
 • opname in een ggz-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 1.095 dagen (3 niet-schrikkeljaren)

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100% vanaf 18 jaar, voor zowel behandeling als verblijf. Geen vergoeding voor behandeling van niet of laag complexe psychische stoornissen die in de generalistische basis-ggz kunnen worden behandeld; behandeling van aanpassingsstoornissen; hulp bij werk- en relatieproblemen.
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Geen vergoeding
 • Topfit : Geen vergoeding
 • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

De regiebehandelaar in een vrije vestiging is

 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
 • BIG-geregistreerd klinische neuropsycholoog, of
 • BIG-geregistreerd psychiater

De regiebehandelaar werkt binnen een multidisciplinaire context waarin minimaal een psychiater of klinisch psycholoog werkzaam is.

De regiebehandelaar in een ggz-instelling is

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog,
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog,
 • BIG-geregistreerd psychiater
 • verpleegkundig specialist GGZ
 • Als de hoofddiagnose dementie betreft, de specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater,
 • Als de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek betreft, een verslavingsarts

Als u de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagoog-generalist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van deze behandeling voor maximaal twaalf maanden.365 dagen.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Ja:
a, als u wordt opgenomen in een ggz-instelling in verband met een diagnose uit één van de volgende diagnosegroepen
- aan alcohol gebonden stoornissen
- overige aan een middel gebonden stoornissen
- eetstoornissen

dan vergoedt ONVZ de kosten van de gespecialiseerde ggz en het verblijf alleen als zij voorafgaand aan de opname  toestemming heeft gegeven. Als sprake is van acute zorg dient deze toestemming binnen de eerste behandelmaand verkregen te zijn.
- b, voor voortgezet verblijf langer dan één jaar. U moet uiterlijk in de tiende maand van het ononderbroken verblijf een gemotiveerde aanvraag in (laten) dienen bij ONVZ, voorzien van een behandelplan van de hoofdbehandelaar.

Bijzonderheden?

 Bijzonderheden Een gerichte verwijzing van huisarts of medisch-specialist is noodzakelijk voorafgaand aan de behandeling, tenzij sprake is van acute zorg.
De hoofdbehandelaarzorgverlener of ggz-instelling die de zorg verleent, beschikt over een kwaliteitsstatuut ggz.
Zorg in het buitenland voldoet niet altijd aan voorwaarden voor de Basisverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ONVZ Service Center of kunt u de toelichting Grens aan zorg in het buitenland raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

 

Polisvoorwaarden

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding