Inloggen MijnONVZ

Hulpmiddelen

Basisverzekering
Functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen genoemd in de Regeling zorgverzekering en het Reglement Hulpmiddelen van ONVZ.

In uitzondering op de aanspraak op vergoeding van kosten, verstrekt ONVZ een aantal hulpmiddelen in bruikleen. In het Reglement Hulpmiddelen zijnook de voorwaarden voor vergoeding, bruikleenverstrekking, wettelijke eigen bijdragen, maximale vergoeding en de specifieke vereisten per hulpmiddel opgenomen. Het reglement kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

ONVZ vergoedt alleen de kosten van hulpmiddelen, of verstrekt ze in bruikleen, als de hulpmiddelen noodzakelijk zijn, doelmatig en niet onnodig luxe uitgevoerd of onnodig gecompliceerd.

Aanvullende verzekering
ONVZ vergoedt de wettelijke eigen bijdragen  volgens het Reglement Hulpmiddelen en de kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding van de Basisverzekering wordt overschreden tezamen. De wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoeding voor een pruik vindt u in het Overzicht Eigen Bijdragen Basisverzekering 2017 en het Reglement Hulpmiddelen.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%, exclusief eigen bijdragen en de kosten die voor eigen rekening blijven doordat de maximale vergoeding wordt overschreden. De wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoeding staan vermeld in het Reglement Hulpmiddelen.
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : 100%, max. € 250,- tezamen per kalenderjaar voor:
  - De wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 100,-
 • Optifit : 100%, max. € 500,- tezamen per kalenderjaar voor:
  - De wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 150,-
 • Topfit : 100%, max. € 1.000,- tezamen per kalenderjaar voor:
  - De wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 250,-
 • Superfit : 100% voor:
  - De wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven

Door wie?

Een hulpmiddelenleverancier, apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Waar dit blijkt uit het Reglement Hulpmiddelen is voor verstrekking, vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel toestemming vooraf van ONVZ vereist. Daarbij kan ONVZ nadere voorwaarden stellen.

Bijzonderheden?

 • Er bestaat in principe geen aanspraak op vergoeding van kosten of verstrekking in bruikleen als het hulpmiddel alleen dient voor gebruik op de werkplek of als onderwijsvoorziening. Om de werkplek voor een slechthorende aan te passen kunnen persoonlijke hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie hierop een uitzondering vormen. De voorwaarden daarvoor zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen.
 • De kosten van normaal gebruik, zoals kosten van energie gebruik en batterijen, worden niet vergoed, behalve als het Reglement Hulpmiddelen anders bepaalt.
 • ONVZ vergoedt alleen de kosten van verbandmiddelen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen nodig is.
 • Kosten van hulpmiddelen en verbandmiddelen ingezet in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van een medisch-specialist, maken in sommige gevallen deel uit van de medisch-specialistische zorg. Zij vallen dan niet onder deze vergoeding, maar worden via een DBC-zorgproduct vergoed. Als u verblijft en behandeld wordt in een Wlz-instelling vallen de kosten van voorgeschreven hulpmiddelen en verbandmiddelen ook niet onder deze vergoeding. Dit valt onder de aanspraken van de Wlz.
 • De Minister kan – ook in de loop van het kalenderjaar – hulpmiddelen voorwaardelijk toelaten. De lijst van voorwaardelijk toegelaten hulpmiddelen kan daardoor in de loop van het jaar wijzigen. In de toelichting Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2017 staan alle voorwaardelijk toegelaten hulpmiddelen beschreven. De actuele versie van deze toelichting kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding