Inloggen MijnONVZ

Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)

Verzorging voor de verzekerde jonger dan 18 jaar, noodzakelijk in verband met complexe somatische (lichamelijke) problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij

  • sprake is van een behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en
  • die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

(Pedagogische) begeleiding, en verblijf kunnen onderdeel uitmaken van de zorg.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%, op indicatie van hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende.
Het verblijf of verpleegkundige dagopvang moet plaatsvinden in een verpleegkundige kinderdagopvang of een verpleegkundig kinderzorgthuis

Aanvraag en toestemming vooraf?

Alleen als u de zorg vergoed wilt krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Bijzonderheden?

Verzorging voor verzekerden tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt geregeld door uw gemeente (ook als de verzekerde verpleging krijgt die ONVZ vergoedt). Alleen als er sprake is van intensieve kindzorg, valt de verzorging onder de basisverzekering. De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging worden vastgesteld door een hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige en vastgelegd in een zorgplan. Vervoer dat deel uitmaakt van IKZ wordt vergoed als zittend ziekenvervoer.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding