Inloggen MijnONVZ

Logopedie

Behandeling gericht op een geneeskundig doel of op verbetering of herstel van de spraakfunctie of het spraakvermogen.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%, m.u.v. de kosten van behandeling ter ondersteuning van onderwijs
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Behandeling door een logopedist.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

Onder een logopedische behandeling wordt niet verstaan behandeling van taalontwikkelingsstoornissen bij dialect of anderstaligheid.

De logopedist moet ingeschreven staan in het relevante register van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) in geval van logopedie voor stotteren of afasie, preverbale logopedie of het Hänen ouderprogramma,. Bij het Hänen ouderprogramma moet de logopedist ook voldoen aan het Hänen protocol van de NVLF.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Meer informatie hierover vindt u in kwaliteitsregisters paramedische zorg 2017.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding