Inloggen MijnONVZ

Medisch-specialistische revalidatie

Onderzoek, advisering en behandeling van medisch-specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verleent de zorg. Het team is verbonden aan een wettelijk toegelaten instelling voor revalidatie.

Medisch-specialistische revalidatie omvat:

 • algemene medisch-specialistische revalidatie, waarbij de revalidatiearts (mede) behandelt of in consult wordt geroepen door een andere arts;
 • interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie in deeltijd- of dagbehandeling of tijdens opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, als daarmee spoedig betere resultaten te verwachten zijn dan bij revalidatie zonder opname.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Geen vergoeding
 • Topfit : Geen vergoeding
 • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een revalidatiearts.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie als:

 • sprake is van complexe problematiek;
 • u gericht naar de revalidatie verwezen bent, de revalidatiearts de noodzaak heeft vastgesteld en eindverantwoordelijk is voor de zorg;
 • deze zorg voor u het meest doeltreffend is ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap;
 • u met deze zorg een mate van zelfstandigheid kunt bereiken of behouden die, gegeven uw beperkingen, redelijkerwijs mogelijk is.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding