Inloggen MijnONVZ

Medisch-specialistische zorg

Geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden, ziekenhuisopname en de verpleging en verzorging. ONVZ vergoedt ook de kosten van bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de opname.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%, op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts.
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Zie sterilisatie
 • Optifit : Zie plastische chirurgie en sterilisatie
 • Topfit : Zie ivf, plastische chirurgie, sterilisatie en refertilisatie
 • Superfit : Zie ivf, plastische chirurgie, sterilisatie en refertilisatie

Door wie?

De hoofdbehandelaar is een medisch specialist. Als de zorg in een ziekenhuis wordt verleend, kan ook een SEH-arts, verpleegkundig specialist of physician assistant hoofdbehandelaar zijn.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Ja, als het gaat om behandelingen vermeld op de lijst Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg 2017. U kunt deze lijst aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Vaak kan uw zorgverlener de toestemming voor u aanvragen.

Bijzonderheden?

Voor de zorg moet u verwezen zijn door de huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verpleeghuisarts, jeugdgezondheidszorgarts of consultatiebureau-arts, behalve bij een onvoorziene behandeling. Als de medisch-specialistische zorg verband houdt met zwangerschap of bevalling kan een verloskundige ook verwijzen.

 • Plastische chirurgie wordt alleen vergoed in specifieke gevallen, zie Deel B, artikel 6, lid 2c
 • Voor In-vitrofertilisatie (ivf) gelden aparte voorwaarden, zie Deel B, artikel 6, lid 2d
 • De vergoeding van mondzorg door de kaakchirurg is omschreven in Deel B, artikel 18
 • De vergoeding van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) is omschreven in Deel B, artikel 24
 • Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van centrale (referentie-)diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal door de Stichting Kinderoncologie Nederland (Skion) (Deel B, artikel 13)
 • Voor uitsluitingen wordt verwezen naar Deel B, artikel 6, lid 4

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding