Inloggen MijnONVZ

Palliatief terminale zorg

Verpleging en verzorging thuis, in een (niet WTZi-toegelaten) hospice of bijna-thuis-huis bij een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%, op indicatie van een wijkverpleegkundige
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist of een verzorgende.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Alleen als u de zorg vergoed wilt krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Bijzonderheden?

Verblijft u al in een verzorgings-of verpleeghuis? Dan wordt deze zorg betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) nodig.
Verblijft u in een instelling voor kortdurend eerstelijnsverblijf met een WTZi-toelating, dan worden de kosten van de palliatief terminale zorg vergoed volgens die voorwaarden.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding