Inloggen MijnONVZ

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

ONVZ vergoedt de kosten van verpleging en verzorging op uw verzoek in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

De zorg die u met een Zvw-pgb vergoed krijgt, kan worden geleverd door een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist of een verzorgende. Dit zijn formele zorgverleners. De zorg kan ook worden geleverd door informele zorgverleners

Aanvraag en toestemming vooraf?

Ja. Een Zvw-pgb kan alleen worden verstrekt als u langer dan een jaar op verpleging en verzorging in de eigen omgeving  bent aangewezen. Tenzij het gaat om palliatief terminale zorg waarbij de levensverwachting minder dan 3 maanden is.

 

Bent u jonger dan 18 jaar, dan geldt als voorwaarde dat complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, verzorging noodzakelijk maken, en

  • er behoefte is aan permanent toezicht, of
  • er moet vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn, die gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Raadpleegt u het [link: Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging] voor alle voorwaarden.  

Bijzonderheden?

Het aanvraagformulier voor een Zvw-pgb en overige formulieren die u nodig heeft, vindt u bij de Aanvraagformulieren.De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging worden vastgesteld door een wijkverpleegkundige en bij zorg voor kinderen van 18 jaar en jonger door een hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige en vervolgens vastgelegd in een zorgplan.

Voor medisch- specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT) zijn een indicatie van de medisch specialist en een uitvoeringsverzoek nodig.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding