Inloggen MijnONVZ

Verblijf hospice

De eigen bijdrage voor het verblijf in een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt door de inzet van zorgverleners en/of vrijwilligers. Dit kan een hospice of bijna-thuis-huis zijn.

Vergoedingswijzer

  • Basis : Geen vergoeding
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts
  • Topfit : Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts
  • Superfit : 100%

Door wie?

De hospice dient een Wlz-toelating te hebben of een overeenkomst met een zorgkantoor.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

  • Het verblijf moet geïndiceerd zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch specialist.
  • Bij de Superfit is er geen maximum dagvergoeding.
  • ONVZ vergoedt niet de inkomensafhankelijke bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding