Inloggen MijnONVZ

Verpleging en verzorging

Zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, zonder dat sprake is van verblijf. De zorg bestaat uit verpleging en/of verzorging en omvat ook coördinatie, instructie en begeleiding bij zelfmanagement, signalering, individuele zorggerelateerde preventie en casemanagement.

Als u jonger bent dan 18 jaar vergoedt ONVZ de kosten van verzorging alleen als complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap de verzorging noodzakelijk maken, en daarbij tevens sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Zie Intensieve Kindzorg.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist of een verzorgende.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Alleen als u de zorg vergoed wilt krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Bijzonderheden?

De aard, inhoud en omvang van de verpleging en verzorging worden vastgesteld door de wijkverpleegkundige en vastgelegd in een zorgplan dat voldoet aan het normenkader Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving.

U kunt voor deze zorg, onder voorwaarden, kiezen voor een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). De voorwaarden daarvoor staan beschreven in het Reglement Zvw-pgb Verpleging en Verzorging.

Als u het niet eens bent met de door de wijkverpleegkundige vastgestelde aard, inhoud of omvang van de verpleging en verzorging en u niet samen tot een oplossing kunt komen, vergoedt ONVZ de kosten van een herbeoordeling van dit onderdeel van het zorgplan door een andere wijkverpleegkundige, als ONVZ u daar voor aanvang van de herbeoordeling toestemming voor heeft gegeven. ONVZ kan aan de toestemming voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat een door haar aangewezen wijkverpleegkundige de herbeoordeling uitvoert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding