Inloggen MijnONVZ

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zintuiglijke gehandicaptenzorg is multidisciplinaire zorg voor mensen met een visuele beperking, een auditieve beperking, een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis wanneer u jonger bent dan 23 jaar, of een combinatie daarvan. De zorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De zorg kan bestaan uit diagnostisch onderzoek, interventies die zich richten op het psychisch leren omgaan met de handicap, en interventies die de beperking opheffen of compenseren en zo de zelfredzaamheid vergroten.

ONVZ vergoedt ook de kosten van (tijdelijk) verblijf voor intensieve revalidatie in een therapeutische verblijfssetting. Dit om de behandeling te kunnen laten slagen als dat niet zonder verblijf mogelijk is. ONVZ moet hiervoor vooraf toestemming gegeven. U moet hiervoor een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar in (laten) dienen bij ONVZ.

Vergoedingswijzer

 • Basis : 100%
 • Startfit : Geen vergoeding
 • Extrafit : Geen vergoeding
 • Benfit : Geen vergoeding
 • Optifit : Geen vergoeding
 • Topfit : Geen vergoeding
 • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

Een multidisciplinair team, verbonden aan een ISO- of HKZ-gecertificeerde instelling

 • die is aangesloten bij VIVIS of SIAC, of
 • met een WTZi-toelating voor behandeling van cliënten met een zintuiglijke beperking, die de ontwikkeling en naleving van het landelijke kwaliteitskader ondersteunt

Aanvraag en toestemming vooraf?

Nee.

Bijzonderheden?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg aan verzekerden met een auditieve beperking of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis is een verwijzing nodig van een medisch-specialist of een klinisch fysicus audioloog van een audiologisch centrum.

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg aan verzekerden met een visuele beperking moet u – voor aanvang van de zorg – een verwijzing hebben van een medisch specialist op basis van de richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Bij eventuele nieuwe zorgvragen kan – als tussentijds geen wijziging in de stoornis is opgetreden – ook een huisarts of jeugdarts verwijzen.
Geen aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten van:

 • ondersteuning bij het maatschappelijk functioneren (zoals doventolkzorg) 
 • complexe, langdurige en levensbrede zorg aan doofblinden en prelinguaal doven.

Polisvoorwaarden

ZorgConsulent

Informatie over behandel- methodes, het regelen van zorg en zorgbemiddeling.

Werkdagen 08.30–17.30 uur
0800 022 14 50 (gratis)

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding