ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Toestemming vragen

Soms heeft u voor zorg eerst onze toestemming nodig. Dit noemen we ook wel een machtiging. Alleen met onze toestemming krijgt u de kosten vergoed. Hieronder leest u wanneer en hoe u toestemming moet vragen.

Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing. Voor zorg in het buitenland geldt een termijn van 10 werkdagen.

Voor deze zorg moet u vooraf toestemming vragen

 • Ambulancevervoer (niet spoedeisend)

  Moet u, zonder spoed, met een ambulance-auto over een grotere afstand dan 200 km vervoerd worden? Of moet een ander vervoermiddel ingezet worden? Dan moeten wij daar eerst toestemming voor geven.

  Uw zorgverlener vraagt die toestemming met een schriftelijke verklaring waarom het vervoer nodig is.

  In spoedeisende situaties is geen toestemming nodig.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Ambulancevervoer.

 • Dieetpreparaten

  Uw apotheek beoordeelt in de meeste gevallen of de basisverzekering uw dieetpreparaten vergoedt. Voldoet u aan de voorwaarden voor dieetvoeding, heeft u een voorschrift en is er sprake van koemelkallergie? Dan moet u in de volgende situaties bij ons toestemming vragen:

  • als er geen provocatietest is gedaan
  • het kind 2 jaar of ouder is
  • er meer dan 1.000 ml per dag nodig is

  Vaak regelt de behandelend arts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan moet u dat zelf doen. Daarvoor stuurt u ons een schriftelijke toelichting van de behandelend arts.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post. 

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Dieetpreparaten.


 • Eerstelijns verblijf

  Eerstelijns verblijf duurt meestal kort. Duurt het langer dan 3 maanden? Dan moet u ons toestemming vragen.

  Vaak regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming voordat de eerste 3 maanden om zijn. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Duurt uw verblijf korter dan 3 maanden? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

  Is uw eerstelijns verblijf voor palliatief terminale zorg? Dan hoeft u nooit toestemming te vragen, ook niet na 3 maanden.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Eerstelijns verblijf.

 • Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie

  Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie krijgt u in de praktijk van uw therapeut of bij u thuis. Wordt u op een andere locatie behandeld, bijvoorbeeld op uw werk? Dan moet u ons eerst toestemming vragen.

  Vaak regelt uw therapeut de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Stuur ons daarvoor een gemotiveerde verklaring van uw therapeut. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische reden is voor uw behandeling op een andere locatie.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar, Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar of Ergotherapie

 • Gecombineerde leefstijlinterventie (gli)

  Voor de gecombineerde leefstijlinterventie moet u eerst toestemming vragen.

  Dit doet u met het aanvraagformulier. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw zorgverlener (uw hoofdbehandelaar tijdens de gli) invullen en ondertekenen. En daarna stuurt u het formulier aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht.

 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

  Voor gzsp is onze toestemming nodig. Vrijwel altijd regelt de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten dat voor u.

  Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Dat doet u voordat de zorg start. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt dat aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp).

 • Geneesmiddelen

  Voor enkele geneesmiddelen moet u eerst toestemming vragen.

  Meestal doet de apotheek dit voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming met een gemotiveerde aanvraag van uw behandelend medisch specialist. U moet toestemming vragen voor:

  1. geneesmiddelen die geen handelsvergunning in Nederland hebben. De apotheek weet wanneer dit zo is

  2. sommige geneesmiddelen

  • Epoprostenol (Flolan en Veletri)
  • Iloprost voor inhalatie (Ventavis)
  • Treprostinil (Remodulin)

  Deze lijst kan in de loop van een jaar veranderen. Bijvoorbeeld voor nieuwe geneesmiddelen. Controleer daarom altijd deze informatie. Of neem contact met ons op.

  3. afbouw van antidepressiva
  Gaat u antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) geleidelijk afbouwen? En gaat of laat de apotheker voor het geleidelijk afbouwen geneesmiddelen bereiden (apotheekbereidingen)? Dan is daarvoor onze toestemming nodig. Die vraagt u met een gemotiveerde aanvraag van uw zorgverlener met het behandelschema voor de afbouw.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering.

 • Hulpmiddelen

  In de vergoeding van het hulpmiddel kunt u zien of onze toestemming nodig is.

  Vaak regelt uw leverancier die toestemming voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U stuurt ons daarvoor een aanvraag met bijvoorbeeld een medisch voorschrift en een offerte voor het hulpmiddel. Wat u precies moet opsturen, vindt u in het overzicht toestemming vragen hulpmiddelen.

  Heeft u een hulpmiddel nodig dat niet wordt genoemd in de vergoeding van uw hulpmiddel? Maar past het wel binnen de beschrijving? Dan kunnen wij ook dat hulpmiddel vergoeden. Ook hiervoor is eerst onze toestemming nodig.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Hulpmiddelen.

 • Ivf of icsi

  Voor een 4e of volgende poging ivf of icsi uit Topfit of Superfit is eerst toestemming nodig. Gaat u voor ivf of icsi naar het buitenland? Lees dan ook verder voor wat u moet doen.

  Behandeling in Nederland

  De basisverzekering vergoedt 3 pogingen ivf of icsi. Daarvoor hoeft u geen toestemming te vragen. Onze aanvullende verzekeringen Topfit en Superfit vergoeden een 4e of volgende poging ivf of icsi. Daarvoor moet u wel toestemming vragen. Dat doet u voordat u met de poging begint.

  U stuurt ons een gemotiveerde aanvraag van de behandelend medisch specialist. Daarin moet staan:

  • welke vruchtbaarheidsbehandelingen u al heeft gehad
  • wat de medische indicatie is voor ivf of icsi
  • wat de verwachting is van de nieuwe poging

  Behandeling in het buitenland

  Gaat u voor de 1e, 2e of 3e poging ivf of icsi naar België of Duitsland en heeft u Wereldfit? Dan vergoedt die de extra kosten boven de Nederlandse prijs alleen als u eerst contact heeft opgenomen met onze ZorgConsulent. Heeft u geen Wereldfit of gaat u voor die eerste 3 pogingen naar een ander land? Dan vergoedt de basisverzekering vaak niet alles. U hoeft geen toestemming te vragen, maar wij raden dat wel aan. U weet dan vooraf welke kosten wij vergoeden, en welke niet.

  Een 4e of volgende poging ivf of icsi  is alleen verzekerd opTopfit of Superfit. En daarvoor moet u altijd toestemming vragen. Dus ook in het buitenland. Dat doet u voordat u met de poging begint. Dan gebruikt u het aanvraagformulier. Wij hebben dit formulier ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw behandelend medisch specialist invullen en ondertekenen. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg ervoor dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding In-vitrofertilisatie (ivf).

 • Kaakchirurgie

  Voor sommige behandelingen door de kaakchirurg is eerst toestemming nodig. Dat regelt de kaakchirurg bijna altijd voor u.

  Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw kaakchirurg. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor uw behandeling.

  De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. In het kort gaat het om:

  • trekken van tanden en kiezen onder narcose
  • kaakoperatie (osteotomie)
  • implantaten
  • opbouwen of aanbrengen van bot
  • aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
  • behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen
  • aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA) 

  Gaat het om bijzondere tandheelkunde of tandheelkunde na een ongeval? Dan gelden andere regels. Kijk daarvoor onder Tandheelkundige zorg hieronder.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Kaakchirurgie.

 • Medisch-specialistische revalidatie

  Krijgt u een intensieve revalidatiebehandeling bij een team van zorgverleners (dit heet interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie)? En is er geen opname nodig? Dan moet u soms eerst toestemming vragen.

  Dit hangt af van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

  1. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum in ons overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra? Dan hoeft u niets te doen. Met die zorgverleners hebben wij afspraken over toestemming.

  2. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen.

  Vaak regelt het revalidatiecentrum de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U laat daarvoor het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts. Dat kan online of op papier. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u de verwijsbrief meestuurt.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Medisch-specialistische revalidatie.

 • Medisch-specialistische zorg (ook plastische chirurgie)

  Voor sommige medisch-specialistische behandelingen is eerst toestemming nodig. Dat regelt de medisch specialist bijna altijd voor u.

  Moet u toch zelf toestemming vragen? Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw arts waar de medische noodzaak voor uw behandeling uit blijkt. Dus wat uw klachten zijn en hoe de behandeling uw klachten kan oplossen. Om uw aanvraag te verduidelijken, bijvoorbeeld bij correctie van oogleden of andere lichaamsdelen, stuurt u foto’s mee.

  De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg. In het kort gaat het om:

  • laserbehandeling van het oog om beter scherp te kunnen zien
  • implanteren of vervangen van een nieuwe (kunststof)lens in het oog
  • correctie van een (hangend) bovenooglid, onderooglid en/of wenkbrauw
  • correctie van de (stand van) 1 of 2 oren
  • correctie van de neus
  • operatie om de contouren van het gezicht aan te passen
  • facelift, voorhoofdslift of neklift
  • correctie kippenborst of trechterborst
  • verwijdering van borstvorming bij de man
  • borstverkleining en/of borstlift
  • verwijderen of (her)plaatsen borstprothese(n) of expander
  • borstreconstructie of vormherstel van de borst
  • tepel(hof)reconstructie en/of -tatoeage
  • buikwandcorrectie
  • correctie schaamlip(pen)
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen onder de kin
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het borstgebied
  • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij de bovenarm
  • verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij het bovenbeen
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het onderbeen
  • overtollig vet verwijderen of wegzuigen in been, heup of bil
  • transplantatie van eigen vet
  • transplantatie van eigen huid in hoofd- of halsgebied
  • transplantatie van eigen huid
  • littekencorrectie
  • verwijderen van oppervlakkige oneffenheden van de huid
  • huidoperatie bij een goedaardige afwijking
  • cryotherapie (behandeling met stikstof) of diathermie (behandeling met warmte) voor huidaandoening
  • laserbehandeling van de huid
  • tatoeage van de huid 

  Gaat het om medisch-specialistische revalidatie of ivf en icsi? Dan gelden er andere regels voor toestemming vragen. Daarom staan die hierboven apart vermeld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Medisch specialist of Plastische chirurgie.

 • Niet-spoedeisende (voorziene) zorg in het buitenland

  Als u voor de zorg in Nederland toestemming nodig heeft, dan is dat ook zo als u voor die zorg naar het buitenland gaat.

  Wilt u bijvoorbeeld voor plastische chirurgie naar een buitenlands ziekenhuis? Dan kijkt u onder medisch-specialistische zorg.

  Voor medisch-specialistische zorg en een opname voor geestelijke gezondheidszorg in het buitenland raden wij u aan altijd een aanvraag bij ons te doen. Dan heeft u vooraf zekerheid over de hoogte van de vergoeding. Meer daarover leest u in grens aan zorg in het buitenland.

  Voor uw aanvraag stuurt u ons in ieder geval:

  • verwijzing huisarts of behandelend arts in Nederland, met daarop de reden voor verwijzing
  • toelichting waarom u voor deze zorg naar het buitenland wilt
  • behandelplan
  • offerte

  Gaat u voor de zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland en woont u ook in een EU-, EER-land of Zwitserland? Dan kunt u vergoeding krijgen volgens de regels van het land van behandeling. U moet daarvoor een zogenoemd S2-formulier aanvragen. Deze kunt u aanvragen voor ziekenhuisopnames en operaties. Als u hiervoor kiest, moet u minimaal 5 dagen voordat de behandeling start toestemming vragen. Dat doet u met het aanvraagformulier S2. Dit formulier is er ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel laat u invullen en ondertekenen door de behandelend arts in het buitenland. Daarna stuurt u het aan ons, samen met de verwijzing en het behandelplan. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Buitenland: voorziene zorg.

 • Opname voor gespecialiseerde ggz

  Bij een opname korter dan een jaar voor verslaving of een eetstoornis is soms eerst onze toestemming nodig. Bij een opname langer dan een jaar is altijd onze toestemming nodig, bij elke diagnose.

  Gaat het om een opname korter dan een jaar? Dan moet u toestemming vragen als deze twee situaties voor u gelden:

  1. uw opname heeft te maken met een behandeling van verslaving aan alcohol of een ander middel, of van een eetstoornis
  2. de instelling waar u wordt opgenomen heeft geen contract met ons (of dit zo is, kunt u opzoeken in onze Zorgzoeker)

  U vraagt toestemming voordat de opname start.

  Bij een opname langer dan een jaar is altijd onze toestemming nodig. U moet de aanvraag uiterlijk in de 10e maand van uw opname aan ons (laten) opsturen.

  Meestal regelt de zorgverlener de aanvraag voor u. Deze moet namelijk best uitgebreid zijn. Regelt uw zorgverlener de aanvraag niet? Dan vraagt u zelf toestemming. Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw regiebehandelaar met daarin een uitgebreide indicatie, behandelplan, onderbouwing van de noodzaak van (verlenging van de) opname en een offerte. En u geeft ons daarbij toestemming om aanvullende informatie bij uw zorgverlener op te vragen als dit voor de beoordeling van de aanvraag nodig is.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Gespecialiseerde ggz.

 • Opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

  Als u voor zintuiglijk gehandicaptenzorg wordt opgenomen, moet u ons eerst toestemming vragen. Vrijwel altijd regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u.

  Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde toelichting van uw zorgverlener, waaruit blijkt:

  • wat de behandeldoelen zijn waarvoor de opname noodzakelijk is
  • waarom uw behandeling zonder opname niet kan plaatsvinden of niet kan slagen
  • hoe lang uw zorgverlener verwacht dat uw opname duurt

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

 • Persoonsgebondenbudget (Zvw-pgb)

  Wilt u verpleging en verzorging thuis zelf regelen met een persoonsgebonden budget? Dan moet u daarvoor eerst onze toestemming hebben.

  Die toestemming verloopt via een aanvraag en een ‘bewuste keuze gesprek’. Hoe dit werkt staat in ons reglement Zvw-pgb 2021.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

 • Tandheelkundige zorg

  Voor sommige tandheelkundige behandelingen bij de tandarts, orthodontist of centrum bijzondere tandheelkunde is eerst toestemming nodig.

  U moet vooraf toestemming vragen voor:

  1. bijzondere tandheelkunde
  2. fronttandvervanging
  3. gebitsprothese (kunstgebit)
  4. kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
  5. extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
  6. MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)
  7. tandheelkundige zorg na een ongeval in OntzorgPlus of een Tandfit verzekering
  8. orthodontie vanaf 18 jaar in Topfit of Superfit

  Voor behandelingen die de basisverzekering vergoedt (1 tot en met 6), regelt de tandarts meestal de aanvraag voor u. Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een schriftelijke toelichting met indicatie van uw tandarts, het behandelplan, een begroting en (röntgen)foto’s van uw gebit.

  Voor tandheelkundige zorg na een ongeval (7) gebruikt u dit aanvraagformulier.
  Voor orthodontie vanaf 18 jaar (8) gebruikt u het aanvraagformulier Orthodontie.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoedingen?

  Kijk dan bij de vergoedingen
  Bijzondere tandheelkunde
  Fronttandvervanging
  Gebitsprothese ('kunstgebit') vanaf 18 jaar
  Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
  MRA
  Tandheelkundige zorg na een ongeval
  Orthodontie vanaf 18 jaar

 • Vergoeding in bijzondere gevallen

  In bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering ook andere zorg dan in onze Vergoedingen beschreven staat. Maar alleen als wij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

  Om toestemming te vragen, stuurt u ons informatie over de gewenste behandeling en een gemotiveerde verklaring van uw behandelend arts. Doe dat tijdig en wacht met de start van uw behandeling totdat u onze beslissing heeft gehad.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de Vergoeding in bijzondere gevallen.

 • Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging)

  U moet toestemming vragen als uw zorgverlener (thuiszorgorganisatie) geen contract met ons heeft.

  Of dit zo is, kunt u opzoeken in onze Zorgzoeker.

  U vraagt de toestemming voordat de zorg start. U doet dat met het aanvraagformulier. U vult dit in samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt. Daarna stuurt u het formulier naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u alle gevraagde informatie meestuurt.

  Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. De indicatie en het zorgplan moeten wel klaar zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding gaat niet verder terug dan deze 7 dagen.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Verpleging en verzorging.

 • Zittend ziekenvervoer

  Voor zittend ziekenvervoer moet u eerst toestemming vragen.

  Dat doet u met het aanvraagformulier. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw arts invullen en ondertekenen. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Wilt u met de taxi reizen? Neem dan contact op met Transvision. Zij regelen de toestemming voor u. Transvision is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 333 33 30.

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?

  Kijk dan bij de vergoeding Zittend ziekenvervoer.

 • Zorghotel

  Voor verblijf in een zorghotel moet u eerst toestemming vragen.

  U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

  Onze toestemming geldt voor een bepaalde periode. Moet u langer blijven dan verwacht? Vraag dan toestemming voor een verlenging. Doe dat voor de eerste toestemming eindigt. Leg in uw aanvraag uit waarom u langer moet blijven. 

  Waar stuurt u de aanvraag naartoe?

  Via het contactformulier of per post.

  Wilt u meer weten over de vergoeding?
  Kijk dan bij de vergoeding Zorghotel.

   

Goed om te weten

 • Wilt u de beslissing via een andere weg ontvangen dan hoe u uw aanvraag naar ons verstuurd heeft?

  Stuurt u uw aanvraag digitaal? Dan ontvangt u onze beslissing of vragen ook digitaal, via een beveiligd bericht. Wilt u dit via een andere weg? Neem dan contact met ons op.

 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk

  De medewerkers die aanvragen behandelen, werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. En hebben dezelfde plicht tot geheimhouding. Meer hierover, en over andere privacyregels, vindt u terug in ons privacy statement.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.