Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Jeugdwet

Zorg voor minderjarigen.

In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen of psychische problemen of stoornissen.

 

Aanvragen

Als u gebruik wilt maken van zorg volgens de Jeugdwet doet u een aanvraag bij uw gemeente. De gemeente zal uw aanvraag beoordelen en met u bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Ontvangt u hulp volgens de Jeugdwet? Dan kunt u deze op twee manieren ontvangen: persoonsgebonden budget of zorg in natura. In dit laatste geval regelt de gemeente de hulp en verzorgt zij de administratie. Bij een persoonsgebonden budget regelt u zelf de inkoop en administratie. Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan moet u bij uw aanvraag duidelijk motiveren waarom u hiervoor kiest en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente beslist hier uiteindelijk over.

Intensieve kindzorg

Een uitzondering op de Jeugdwet is de intensieve kindzorg. Deze zorg wordt volgens de Zorgverzekeringswet vergoed. Intensieve kindzorg is verpleging en verzorging aan kinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de scheiding tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd.

Meer informatie

Elke gemeente regelt zelf de zorg volgens de Jeugdwet. Neem daarom contact op met uw gemeente voor meer informatie. Voor tips, een luisterend oor en vragen over intensieve kindzorg kunt u altijd contact opnemen met de ZorgConsulenten van ONVZ.

Goed om te weten

  • Als u niet aan de voorwaarden van de Jeugdwet voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

    Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Jeugdwet, dan valt uw hulpvraag mogelijk onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de pagina over de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning leest u meer.

    Langdurige zorg en ondersteuning
  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

    Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning volgens de Jeugdwet, heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Hij of zij is onafhankelijk en kan dus ook samen met u kijken welke zorg en ondersteuning het beste bij u past. Wilt u gebruikmaken van deze cliëntondersteuning? Neem dan contact op met uw gemeente.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.