Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Wet langdurige zorg (Wlz)

De wet langdurige zorg regelt langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of in een instelling.

U heeft recht op zorg volgens de Wlz wanneer u blijvend zorg nodig heeft én er permanent toezicht nodig is of zorg 24 uur per dag dichtbij beschikbaar moet zijn. Dit kan het geval zijn bij langdurig intensieve zorg voor chronisch zieken, ouderen of personen met een handicap of psychische aandoening. Meer informatie over langdurige zorg vindt u op informatielangdurigezorg.nl.

Langdurige zorg aanvragen

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg volgens de Wlz.

Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u op verschillende manieren uw zorg krijgen. In sommige situaties is het nodig dat u in een instelling gaat wonen, maar het is ook mogelijk om de zorg volgens de Wlz thuis te ontvangen. Bij uw aanvraag die u indient bij het CIZ geeft u aan of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen. Wanneer u thuis zorg wilt ontvangen kiest u voor een persoonsgebonden budget waarmee u zelf de zorg inkoopt of voor zorg in natura. Bij deze laatste vorm regelt het zorgkantoor uw zorg. Op de website van Zorginstituut Nederland (ZIN) leest u meer over de verschillende mogelijkheden binnen de Wlz-zorg.

Persoonsgebonden budget versus zorg in natura

Zodra uw aanvraag voor Wlz-zorg is goedgekeurd, wordt het zorgkantoor in uw regio daarover geïnformeerd. Heeft u gekozen voor zorg in natura, dan regelt het zorgkantoor dat u thuis of in een zorginstelling de juiste zorg ontvangt en verzorgt het de administratie. Heeft u gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb-Wlz), dan moet u een pgb-aanvraag indienen bij het zorgkantoor. U vraagt het aanvraagformulier op bij het zorgkantoor in uw regio. In de brochure van het Zorginstituut leest u meer over het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Het zorgkantoor

Is uw zorgaanvraag door het CIZ goedgekeurd? En heeft u gekozen voor zorg in natura? Dan regelt het zorgkantoor de zorg. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, elk met een eigen regio. Per regio regelt het zorgkantoor de juiste Wlz-zorg.

Bij zorg in natura sluit het zorgkantoor een contract af met de zorgverleners. Hierin is onder andere afgesproken dat de zorgverleners zorg leveren die is afgestemd op uw behoeften. De zorgverleners moeten minimaal twee keer per jaar met u bespreken of u tevreden bent. Ook maakt het zorgkantoor afspraken over de kwaliteit van de zorg, zodat u zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners. Daarnaast behandelen de zorgkantoren ook de pgb-aanvragen voor Wlz-zorg.

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning of aan zorgbemiddeling voor de best passende zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Uw zorgaanbieder kiezen

Wanneer u langdurige zorg aanvraagt bij het CIZ kunt u ook aangeven van welke zorgaanbieder u graag zorg wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder zijn waar u momenteel al zorg van ontvangt. Bij het kiezen van uw zorgaanbieder is het belangrijk dat hij of zij een contract heeft afgesloten met uw zorgkantoor. Dit kunt u controleren via de website van uw zorgkantoor. Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u ervaringen van patiënten met zorgaanbieders in Nederland. Wellicht dat dit u kan helpen bij uw keuze.

Eigen bijdrage

Maakt u gebruik van Wlz-zorg en woont u in een zorginstelling of ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Met deze eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg. 

Langdurige zorg in het buitenland

In sommige situaties kunt u Wlz-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met ons Service Center.

Meer informatie

Bij de ZorgConsulenten van ONVZ kunt u terecht voor een luisterend oor, praktische tips en informatie. Zij weten welke instanties er zijn, waar ze zitten en wat ze u kunnen bieden. Ook zijn ze goed op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Goed om te weten

  • Als u niet aan de voorwaarden van de Wlz voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

    Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg, dan valt uw hulpvraag mogelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Kinderen tot 18 jaar kunnen zorg krijgen uit de Jeugdwet. Op de pagina over de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning leest u meer.

    Langdurige zorg en ondersteuning
  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

    Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz), heeft u recht op gratis cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner is er speciaal voor u en kan u bijvoorbeeld informatie of advies geven. Hij of zij is onafhankelijk en kan dus ook samen met u kijken welke zorg en ondersteuning het beste bij u past. Wilt u gebruikmaken van deze cliëntondersteuning? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.