ONVZ

Medisch noodzakelijke fysiotherapie

Fysiotherapie die doeltreffend is en waar u op bent aangewezen.

U heeft een brief ontvangen over uw behandelingen fysiotherapie. Daarin vroegen wij u om een vragenlijst in te vullen en/of om een toestemmingsverklaring op te sturen.

Waarom stelt ONVZ vragen over de behandelingen fysiotherapie?

ONVZ kent ruime vergoeding voor fysiotherapie in zijn aanvullende pakketten. Dat willen we in de toekomst ook graag zo houden. Onze ruime vergoeding is mogelijk, omdat wij alleen zorg vergoeden die doeltreffend is en waar onze verzekerden in redelijkheid op aangewezen zijn. Een van de belangrijke punten hierbij is het tegengaan van overconsumptie. Wanneer veel van onze verzekerden fysiotherapie gebruiken die niet doeltreffend is of waar zij in redelijkheid niet op aangewezen zijn, dan komt de vergoeding voor fysiotherapie in de toekomst onder druk te staan. Controle op doelmatigheid en rechtmatigheid is daarom belangrijk.

Waarom heb ik een brief ontvangen met een vragenlijst en toestemmingsverklaring?

Het valt ons op dat u relatief gezien meer fysiotherapiebehandelingen heeft dan gebruikelijk. Er kunnen uiteraard goede gronden hiervoor zijn, maar wij ontkomen er niet aan om op grond van dergelijke indicatoren onderzoek te doen naar de doeltreffendheid van de behandeling en of u hierop bent aangewezen. U heeft namelijk alleen recht op vergoeding van zorg waarop u naar inhoud en omvang in redelijkheid bent aangewezen. Dat staat ook beschreven in onze Algemene regels (nummer 24).

Op basis van de antwoorden die u geeft in de vragenlijst beoordeelt ONVZ of u recht heeft op vergoedingen van de fysiotherapiebehandelingen die u al heeft ontvangen en eventueel nog gaat ontvangen. Soms is meer gedetailleerde informatie over uw behandeltraject noodzakelijk voor de beoordeling. Die vragen wij dan op bij uw behandelaar. Wij vragen u daarom nu om uw toestemming om deze informatie dan op te vragen.

Waarom heb ik alleen een brief ontvangen met een toestemmingsverklaring, en geen vragenlijst? Klopt dit?

Het valt ons op dat u relatief gezien meer fysiotherapiebehandelingen heeft dan gebruikelijk. Er kunnen uiteraard goede gronden hiervoor zijn, maar voor ONVZ is het van belang om op grond van dergelijke indicatoren onderzoek te kunnen doen naar de doeltreffendheid van de behandeling en of u hierop bent aangewezen. U heeft namelijk alleen recht op vergoeding van zorg waar u naar inhoud en omvang in redelijkheid op bent aangewezen. Dat staat ook beschreven in onze Algemene regels (nummer 24).

Uw behandelaar beschikt over gedetailleerde informatie van uw behandeltraject. Als wij willen controleren of u recht heeft op vergoeding van deze behandelingen en van eventueel toekomstige behandelingen, hebben wij deze informatie nodig voor de beoordeling. Wij vragen u daarom nu al om uw toestemming om deze informatie in de toekomst op te vragen.

Moet ik meewerken aan de vragenlijst en/of de toestemmingsverklaring?

Als wij voor controle of onderzoek informatie nodig hebben dan moet u daar aan meewerken. Zodat wij kunnen beoordelen of de zorg die u heeft ontvangen doelmatig en rechtmatig was. U moet zorgen dat onze medisch adviseur of een andere medewerker die informatie krijgt. Hierbij gelden de privacyregels. Dat staat ook beschreven in onze Algemene regels (nummer 52).

Als wij nu geen reactie ontvangen, dan kan het zijn dat u de nota's van uw fysiotherapiebehandelingen niet vergoed krijgt, of ons moet terugbetalen. Dit geldt voor zowel de vragenlijst als voor de toestemmingsverklaring.

Wat betekent de brief voor de vergoeding van mijn behandelingen fysiotherapie?

Heeft u een brief met een vragenlijst en toestemmingsverklaring? Dan ontvangt u op basis van uw reactie, van ons een toelichting wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandelingen fysiotherapie.

Heeft u een brief met toestemmingsverklaring? Dan kunnen wij komend jaar een controle starten. Wij monitoren in dit geval uw fysiotherapiebehandelingen.

Ik ben te laat met reageren, wat heeft dit voor gevolgen?

Als wij geen reactie ontvangen, dan kan het zijn dat u de nota's van uw fysiotherapiebehandelingen niet vergoed krijgt, of ons moet terugbetalen. U kunt alsnog de gevraagde informatie toesturen, wij beoordelen die dan.

Ik heb een brief gekregen met een vragenlijst en/of toestemmingsverklaring en nu worden mijn fysiotherapiebehandelingen niet meer vergoed, wat nu? 

Dit zou 2 dingen kunnen betekenen:

U heeft niet gereageerd op de vragenlijst en/of toestemmingsverklaring

Wij hebben u eerst een herinnering gestuurd en nadat wij hierop geen reactie hebben ontvangen, hebben wij u het bericht gestuurd dat we de vergoeding opschorten. Het aantal behandelingen fysiotherapie dat u gebruikt, ligt veel hoger dan gebruikelijk. Omdat wij gerede twijfel hebben of dit doelmatige zorg is en of u hierop aangewezen bent, hebben we uw vergoeding opgeschort. Door het ontbreken van uw reactie zijn wij niet in de gelegenheid dit te onderzoeken.

U heeft gereageerd op de vragenlijst en/of toestemmingsverklaring

Als we vervolgens de vergoeding hebben opgeschort of beëindigd, dan heeft u hierover een brief ontvangen met een toelichting.

Ik heb een vraag die hier niet staat, waar kan ik die stellen?

Heeft u een vraag over de vragenlijst of toestemmingsverklaring die we hier niet beantwoorden, dan kunt u ons bereiken op dinsdag en donderdag ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur op het telefoonnummer dat onderaan de brief genoemd staat.

Ik heb geen brief ontvangen, wat betekent dit?

U heeft alleen recht op vergoeding van zorg waar u naar inhoud en omvang in redelijkheid op bent aangewezen, en die naar inhoud en omvang als effectief en veilig wordt beschouwd. ONVZ kan hier altijd op controleren. Als u fysiotherapiebehandelingen heeft of heeft gehad en ONVZ wil onderzoeken of uw fysiotherapiebehandelingen doeltreffend zijn en of u hier op aangewezen bent, sturen wij u hierover een brief.

Contact

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Document uploaden

Deel makkelijk een document met ons

Uploaden
Meer contactopties