Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Een aanvulling op de vergoedingen van de basisverzekering.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt de meeste gangbare geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft. Dit valt onder de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden:

 • de eigen bijdrage
 • de meeste geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt (de uitzonderingen staan in de 'andere vergoedingen' en bij 'dit wordt niet vergoed')
 • verbandmiddelen als u bij een arts in behandeling bent voor een huidaandoening of wond, als ze niet onder de vergoeding Verbandmiddelen vallen

Optifit, Topfit en Superfit vergoeden ook nog:

De terhandstelling en het begeleidingsgesprek van de apotheek vergoeden wij ook.

Extrafit, Benfit, Optifit en Topfit vergoeden per kalenderjaar maximaal het bedrag hieronder. Superfit vergoedt de zorg volledig.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Dit wordt niet vergoed

 • geneesmiddelen en eigen bijdragen waarvoor een terugbetalingsregelingVan bepaalde geneesmiddelen kunt u de kosten of uw wettelijke bijdrage bij de fabrikant terugvragen. Wij vergoeden die dan niet. Ook niet als de fabrikant bepaalt dat u eerst bij ons om vergoeding moet vragen. Meer informatie staat op terugbetaalregeling.nl en hevoconsult.nl van de fabrikant geldt
 • geneesmiddelen voor erectieproblemen
 • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling bij Extrafit en Benfit

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan ze apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  Geen vergoeding

 • Startfit

  Geen vergoeding

 • Extrafit

  € 100

  Maximaal per kalenderjaar voor:

  • eigen bijdragen
  • geregistreerde geneesmiddelen
  • diensten apotheek
  • verbandmiddelen

   Geen vergoeding voor:

  • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers
  • anticonceptiegeneesmiddelen
  • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling

  Bekijk verzekering
 • Benfit

  € 200

  Maximaal per kalenderjaar voor:

  • eigen bijdragen
  • geregistreerde geneesmiddelen
  • diensten apotheek
  • verbandmiddelen

  Geen vergoeding voor:

  • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers
  • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling

  Bekijk verzekering
 • Optifit

  € 4.540

  Maximaal per kalenderjaar voor:

  • eigen bijdragen
  • geregistreerde geneesmiddelen
  • melatonine 0,3 mg en hoger
  • diensten apotheek
  • verbandmiddelen

  Bekijk verzekering
 • Topfit

  € 4.540

  Maximaal per kalenderjaar voor:

  • eigen bijdragen
  • geregistreerde geneesmiddelen
  • melatonine 0,3 mg en hoger
  • diensten apotheek
  • verbandmiddelen

  Bekijk verzekering
 • Superfit

  100%

  Voor:

  • eigen bijdragen
  • geregistreerde geneesmiddelen
  • melatonine 0,3 mg en hoger
  • diensten apotheek
  • verbandmiddelen

  Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine alleen als ze zijn voorgeschreven door uw behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistantDe physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

  Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

  - 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel

  - 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)

  - maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)

  - maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte

  - maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil

  - maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden

  - maximaal 1 maand in andere gevallen


  Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.

 • Soms vallen geneesmiddelen onder de ziekenhuisbehandeling

  Dan krijgt u het geneesmiddel in of van het ziekenhuis. De kosten vallen dan niet onder deze vergoeding, maar onder de vergoeding Medisch specialist.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.