Heeft u vragen? Bekijk onze contactmogelijkheden English

Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Hulpmiddelen helpen om het dagelijkse leven met een ziekte of een aandoening makkelijker te maken. Of helpen u om (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Er zijn veel soorten hulpmiddelen, en ook verschillende manieren waarop u ze vergoed krijgt. Voor sommige hulpmiddelen moet u bijvoorbeeld naar de gemeente, of naar het zorgkantoor.

De vergoeding die u nu leest, gaat over hulpmiddelen die onder de basisverzekering vallen. De basisverzekering vergoedt hulpmiddelen en verbandmiddelen die nodig zijn als u herstelt van een ziekte of aandoening, of met een ziekte of aandoening moet leven. Welke (groepen van) hulpmiddelen dat zijn staat hieronder, bij 'Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering'. Via die lijst kunt u doorklikken naar de vergoeding. Daar staat in waar u recht op heeft en wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld of u een voorschrift nodig heeft, of vooraf toestemming moet vragen. En hoe het zit met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Voor deze hulpmiddelen zijn altijd de basisregels hulpmiddelen van toepassing. Daar staat bijvoorbeeld in dat u hulpmiddelen zorgvuldig moet gebruiken en onderhouden. En hoe het zit met vervanging, reparatie en onderhoud.

Staat in de vergoeding dat u voor het hulpmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt? De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdrage. De maximale vergoeding per kalenderjaar staat hieronder.

Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering

Andere vergoedingen

De hulpmiddelen hierboven vallen onder de basisverzekering. Er zijn ook hulpmiddelen die onder de aanvullende verzekering vallen. Daarvoor gelden de basisregels hulpmiddelen niet.

Vergoeding per verzekering

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Soms wordt het hulpmiddel vergoed via het ziekenhuis

  Is het hulpmiddel onderdeel van een behandeling door de medisch specialist? Of wordt het geïmplanteerd? Dan valt het hulpmiddel onder de vergoeding Medisch specialist. Wij vergoeden het dan niet apart.

 • Vanaf 2019 is er geen reglement hulpmiddelen meer

  Dat gold tot en met 2018. Waar u in 2019 recht op heeft, staat in de basisregels hulpmiddelen en in de 'Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering' in de lijst hierboven. Zoekt u het reglement hulpmiddelen van 2018? Kies dan helemaal bovenaan de pagina die u nu leest: Bekijk uw vergoedingen voor 2018.

 • De overheid heeft een handig overzicht van hulpmiddelen

  Dit is de hulpmiddelenwijzer. Heeft u toch nog vragen? Ons Service Center helpt u verder.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.