Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Verpleging en verzorging

De wijkverpleging komt bij u thuis. Bijvoorbeeld om u te helpen met uw medicijnen of een wond te verzorgen. Of voor hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

De overheid wil dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Als u zorg nodig heeft, krijgt u die als dat kan in uw eigen omgeving. Verpleging en verzorging thuis is daar een voorbeeld van. 

Verpleging is de zorg die te maken heeft met medische handelingen, zoals een wond verzorgen of een injectie geven. Verzorging is de hulp bij dagelijkse handelingen zoals douchen en aankleden, en het aantrekken van steunkousen. Samen worden ze vaak wijkverpleging genoemd. Dat doen wij hierna ook.

Wijkverpleging is voor alle mensen die om medische redenen thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die net uit het ziekenhuis komen, of ouderen met medische klachten. Wijkverpleging is ook voor alle leeftijden, dus kinderen en volwassenen. Ook zorg in de laatste levensfase kan onder wijkverpleging vallen.

Meestal komt u met de wijkverpleging in contact via de huisarts, of bij ontslag uit het ziekenhuis. U krijgt altijd eerst een gesprek met een wijkverpleegkundige. Die bespreekt met u wat uw situatie is, stelt vast welke zorg u nodig heeft, hoeveel zorg u nodig heeft en wat u nog zelf of met hulp van anderen kunt doen. De wijkverpleegkundige zet dit samen met u in een zorgplan.

De basisverzekering vergoedt de verpleging en verzorging bij u thuis.

Voor kinderen die verpleging en verzorging nodig hebben door complexe lichamelijke problemen, of door een lichamelijke handicap, is zorg thuis niet altijd mogelijk. Als het kind continu toezicht nodig heeft, of er altijd verpleegkundige zorg dichtbij nodig is, vergoedt de basisverzekering ook het verblijf in een verpleegkundige kinderdagopvang of een verpleegkundig kinderzorghuis.

Hier kunt u terecht

U kunt terecht bij een thuiszorgorganisatie, of een zelfstandig werkende verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende. De wijkverpleegkundige die met u het zorgplan opstelt, moet minimaal hbo-gediplomeerd zijn. Voor zorg tot 18 jaar moet dit een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige zijn.

Zelf meer regie voeren met een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)?

In principe regelt de thuiszorgorganisatie of zelfstandige zorgverlener alles voor u. Zij zorgen ervoor dat u op tijd de juiste zorg krijgt en sturen de nota rechtstreeks aan ons. U kunt er ook voor kiezen om meer of alles zelf te regelen. Dan maakt u zelf afspraken met zorgverleners. U betaalt de zorgverleners zelf, en u declareert de kosten bij ons. Dit kan met een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Dat moet u apart bij ons aanvragen.

Misschien interessant voor u

 • Is thuis wonen door de zorg die u nodig heeft even niet verantwoord? Dan geldt de vergoeding voor eerstelijns verblijf
 • Zorg rond de bevalling valt niet onder wijkverpleging, maar onder zwangerschap en bevalling
 • Bij intensieve kindzorgDat betekent: u heeft verpleging en verzorging nodig door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap. U heeft ook continu toezicht nodig, of er moet altijd verpleegkundige zorg dichtbij zijn. en in sommige andere situaties vergoedt de basisverzekering zittend ziekenvervoer van huis naar een zorgverlener en terug.

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Hier is gebruikelijke zorg: de verpleging en verzorging die verpleegkundigen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

 • Uw zorgbehoefte kan opnieuw beoordeeld worden

  U kunt uw zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen, door een andere wijkverpleegkundige of kinderverpleegkundige. De basisverzekering vergoedt de herbeoordeling, maar alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij kunnen deze andere wijk- of kinderverpleegkundige aanwijzen. Twijfelen wij zelf aan de zorgbehoefte die de wijkverpleegkundige of kinderverpleegkundige heeft vastgesteld? Ook wij kunnen dan uw zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen.

 • Verpleging en verzorging in het buitenland vraagt u vooraf aan

  Gebruik dit aanvraagformulier als u verpleging en verzorging in het buitenland wilt aanvragen.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.