• Eersteklas Zorgverzekering
  • Snel geholpen door ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Verpleging en verzorging thuis

18-10-2019 - Eerder dit najaar informeerden wij u over ontwikkelingen in de verpleging en verzorging thuis en over het beleid van ONVZ. Ook gaven wij aan hoe u ons als verzekeringsadviseur kunt helpen om de zorg betaalbaar te houden. Voor uw cliënten bestaat er een duidelijk verschil in de werkwijze en afhandeling tussen niet-gecontracteerde zorgverleners en zorgverleners waar wij afspraken mee hebben gemaakt over doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Hierom informeren wij u graag nogmaals over dit onderwerp.

Uw cliënt kan vanwege medische redenen verpleging en/of verzorging thuis nodig hebben. Een verpleegkundige of verzorgende levert dan zorg aan huis.

Verpleging heeft vaak te maken met medische handelingen, zoals een wond verzorgen of een injectie geven. Maar er valt meer onder. Bijvoorbeeld het in de gaten houden van de algemene gezondheidstoestand. Of afstemming met andere zorgverleners, zodat de verzekerde op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Verzorging is de hulp bij dagelijkse handelingen, zoals douchen en aankleden en het aantrekken van steunkousen. Maar onder verpleging en verzorging thuis kan bijvoorbeeld ook zorg voor kinderen, zorg bij dementie of zorg in de laatste levensfase vallen.

De basisverzekering vergoedt verpleging en verzorging thuis. Een verpleegkundige beoordeelt welke zorg er nodig is, en hoe vaak en hoe lang. De verpleegkundige doet dat bij de cliënt thuis. Dit heet een indicatiestelling.

Als ONVZ afspraken heeft gemaakt met een zorgverlener over doelmatigheid en kwaliteit van zorg, dan kan de verpleging en verzorging thuis direct geleverd worden. Zorgverleners waar ONVZ afspraken mee heeft gemaakt staan in het overzicht toestemmingsvrije zorgverleners V&V.

Vooraf toestemming vragen

Soms moeten cliënten vooraf aan ONVZ om toestemming vragen. Dit moeten zij doen als zij zorg willen ontvangen van niet-gecontracteerde zorgverleners. Met deze zorgverleners heeft ONVZ geen afspraken gemaakt. Als de aanvraag wordt afgewezen, dan vergoedt ONVZ de kosten van deze zorg niet.

Bij acute zorg mag de zorg wel al starten. Wel moet de verzekerde of zorgverlener alsnog binnen zeven dagen een machtiging aanvragen. Meer informatie over verpleging en verzorging thuis en over het vragen van toestemming hiervoor vindt u op onze website.

Wat controleert ONVZ?

ONVZ controleert of een aanvraag voor verpleging en verzorging is opgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. Dit betekent dat de zorg doelmatig en rechtmatig is en van goede kwaliteit. Kortom, zorg die aansluit op de zorgvraag en die vergoed kan en mag worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Hulp of persoonlijk advies

Wilt uw cliënt bemiddeld worden naar een (andere) zorgverlener? Dan kan uw cliënt altijd contact op te nemen met onze ZorgConsulent via 0800 022 14 50 (gratis) of zorgconsulent@onvz.nl

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.