ZakelijkBereken premieEnglish

  • Zeer ruime vergoedingen
  • Advies van ZorgConsulent
  • Klantwaardering 8,2

Superfit

De wijzigingen voor Superfit op een rij

Geestelijke gezondheidszorg

Superfit vergoedt generalistische basis-ggz. Volwassenen kunnen daarbij in 2018 terecht bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog, die dan regiebehandelaar is. Vanaf 1 januari 2019 kan uw regiebehandelaar ook een psychotherapeut zijn.

Vergoeding generalistische basis-ggz >

Beweegprogramma obesitas

Vanaf 1 januari 2019 vergoedt de basisverzekering een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Als u overgewicht heeft, begeleidt een zorgverlener u bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering. Het bewegen zelf valt niet onder de vergoeding. Superfit vergoedt in 2018 een beweegprogramma obesitas. Vanaf 1 januari 2019 kunt u deze vergoeding gebruiken als u deelneemt aan de gli.

Vergoeding gli >

Eenpersoonskamer in het ziekenhuis

Superfit vergoedt de extra kosten van een eenpersoonskamer bij een opname in het ziekenhuis. Het gaat dan om een eenpersoonskamer die u krijgt op eigen verzoek, in plaats van een meerpersoonskamer. Wij krijgen regelmatig vragen over de compensatie-uitkering als de eenpersoonskamer niet beschikbaar is. Daarom hebben wij de vergoeding verduidelijkt (maar niet gewijzigd). Wij brengen deze daarom graag onder uw aandacht.

Vergoeding eenpersoonskamer >

Fysiotherapie

Superfit heeft een ruime dekking voor fysiotherapie. Wel moet deze zorg medisch noodzakelijk zijn en voldoen aan de richtlijnen van de beroepsgroep. Ook kunnen wij altijd controleren of u de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft gekregen, of u deze echt nodig had, en dient u aan deze controle mee te werken. Hoewel dit geen wijzigingen zijn in uw voorwaarden, brengen wij het wel graag nog een keer onder uw aandacht.

Vergoeding fysiotherapie >

Voetzorg

Wij vinden het belangrijk dat een pedicure de juiste diploma’s heeft en het vak ook goed bijhoudt. Om u, maar ook de pedicure, voldoende keuze te geven, is het aantal registers waarin de medisch pedicure zich kan registreren, vanaf 1 januari 2019 uitgebreid.

Vergoeding voetzorg >

Sportarts

Superfit vergoedt de sportkeuring, waaronder ook een duikkeuring. Duiken is een risicovolle sport. De keuringsarts moet daarom aan strenge eisen voldoen. Er zijn nog maar weinig sportartsen die de extra scholing voor een duikkeuring hebben gevolgd. Daardoor is de keuze voor een goede zorgverlener voor u beperkt. Vanaf 1 januari 2019 mogen daarom ook andere artsen, die de extra scholing hebben gevolgd, de keuring uitvoeren.

Vergoeding sportarts >

Alternatieve geneeswijzen

Superfit vergoedt alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is per 1 januari 2019 behoorlijk gewijzigd. Wij vergoeden voortaan voor zorg door een arts en door een ander soort behandelaar (deze moet wel lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie) dezelfde bedragen. Er geldt dus vanaf 2019 één maximale vergoeding voor de zorg, ongeacht de zorgverlener. In Superfit vallen ook de kosten van geneesmiddelen en (diagnostisch) onderzoek onder dit maximale vergoedingsbedrag. Daardoor wordt de vergoeding een stuk overzichtelijker.

Vergoeding alternatieve geneeswijzen >

Geneesmiddelen

Wij stoppen vanaf 1 januari 2019 met het vergoeden van erectiebevorderende geneesmiddelen.

Vergoeding geneesmiddelen >

Hulpmiddelen: eigen bijdragen

Superfit vergoedt de wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen uit de basisverzekering. Die vergoeding kende in 2018 een maximum voor de eigen bijdragen op alle hulpmiddelen samen, waaronder de pruik. Vanaf 1 januari 2019 geldt een aparte vergoeding voor de eigen bijdrage op pruiken. De maximale vergoedingen zelf blijven ongewijzigd.

Vergoeding hulpmiddelen >

Huidtherapie: camouflage-instructie

Superfit vergoedt camouflage-instructie bij ernstig ontsierende huidafwijkingen in het gezicht of in de hals. De vergoeding hiervoor wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt: Superfit vergoedt maximaal € 120 voor maximaal 2 instructielessen. Wij vergoeden geen kosten meer van camouflageproducten.

Vergoeding camouflage-instructie >

Mantelzorg: vervanging

Superfit vergoedt vervangende mantelzorg als uw mantelzorger met vakantie gaat of ziek wordt. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook de vervanging als u zelf mantelzorger bent en er even tussenuit moet. De vergoeding is aangepast van een maximaal aantal dagen naar een maximaal vergoedingsbedrag. U moet de vervangende mantelzorg wel door onze ZorgConsulent laten regelen.

Vergoeding vervangende mantelzorg >

Mantelzorg: ondersteuning

Om mantelzorgers te helpen een gezonde levensbalans te houden biedt Superfit ondersteuning door onze ZorgConsulenten. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en om u bijvoorbeeld te helpen om grenzen te stellen, om uw sociale netwerk (weer) uit te breiden, of om mantelzorg en werk beter te kunnen combineren.

Vergoeding hulp bij mantelzorg >

Mantelzorg: mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van een mantelzorger als het gaat om zorg, welzijn of financiën. Hij of zij kent de weg in de eigen regio en kan daarom goed adviseren in specifieke situaties. Zo houdt u als mantelzorger overzicht, voelt u zich gesteund en kunt u zich richten op de zorg voor de zieke of gehandicapte. Superfit is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid met een gemaximeerde vergoeding voor hulp door een mantelzorgmakelaar. U kunt hiervoor contact opnemen met onze ZorgConsulent.

Vergoeding hulp bij mantelzorg >

Mantelzorg: lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

Superfit vergoedt het lidmaatschap van een patiënten- of belangenorganisatie als deze is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND landelijk platform psychische gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 vergoedt deze aanvullende verzekering ook het lidmaatschap voor mantelzorgers van MantelzorgNL.

Vergoeding lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie >

Mondzorg: Tandfit-verzekeringen

Onze aanvullende verzekeringen en Tandfit-verzekeringen vergoeden geen cosmetische zorg. Wij hebben in 2018 vaak nog wel zogenoemde facings (schildjes) vergoed op Tandfit A, B, C of D. Vanaf 1 januari 2019 zullen wij de kosten daarvan niet meer vergoeden.

Vergoeding Tandfit-verzekeringen >

Wereldfit: eerder terugkeren

Wereldfit vergoedt de extra kosten als u eerder van een reis moet terugkeren door een calamiteit zoals een ongeval of ernstige ziekte. Wanneer u in uw woonland reist, is in 2018 de vergoeding beperkt en kunt u er alleen aanspraak op maken bij overlijden, ernstige ziekte of een ongeval in de familie. Deze regeling is bij reizen in het woonland in 2019 uitgebreid. U kunt er dan ook aanspraak op maken in dezelfde situaties als bij een reis in het buitenland.

Vergoeding Wereldfit: eerder terugkeren >

Bril en lenzen

De maximale vergoeding van brillen en lenzen geldt vanaf 2018 voor twee aansluitende kalenderjaren. Als u declareert, kijken we ook hoeveel u in het vorige kalenderjaar vergoed heeft gekregen. Dat 'terugkijken' doen wij voor het eerst in 2019. Houd er dus rekening mee dat u in 2019 geen vergoeding meer krijgt als u in 2018 al de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering heeft gebruikt.

Vergoeding bril, (contact)lenzen en ooglaseren >

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.