ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Wijzigingen basisverzekering 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de voorwaarden van de basisverzekering. In dit overzicht leest u wat deze wijzigingen voor u kunnen betekenen.

Wat verandert er voor u?

 • Collectiviteitskorting

  Wijziging per 1 januari 2020
  De overheid verlaagt de korting die alle zorgverzekeraars maximaal aan mogen bieden op de premie voor de basisverzekering. Dit geldt voor alle collectieve zorgverzekeringen, bijvoorbeeld via uw werkgever of een patiëntenvereniging. De maximale korting gaat van 10% naar 5%. Ook moet de zorgverzekeraar specifieke zorgafspraken maken met collectiviteiten over gezondheid en preventie.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u een zorgverzekering via uw werkgever? Of via een sportclub of andere collectiviteit? Dan krijgt u in 2020 misschien minder korting op uw zorgpremie. U ziet uw nieuwe premie op uw polisblad of in MijnONVZ.

 • Eigen risico

  Wijziging per 1 januari 2020
  De overheid heeft het eigen risico gelijk gehouden.

  Wat betekent dit voor u?
  Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2020, net als in 2019.

  Meer weten? Bekijk dan onze informatiepagina over het eigen risico.

 • Eigen bijdragen

  Wijziging per 1 januari 2020
  De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage.

  Meer weten? Bekijk dan de eigen bijdragen voor 2020.

 • Geneesmiddelen (apotheekbereidingen)

  Wijziging per 1 januari 2020
  Vergoedt de basisverzekering een geregistreerd geneesmiddel niet? Dan geldt dat ook voor de bereiding ervan door de apotheek. Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering de apotheekbereiding in 2 gevallen wel:

  1. wanneer de overheid nog geen besluit heeft genomen over de vergoeding van een geneesmiddel
  2. als de basisverzekering een geneesmiddel niet vergoedt omdat het te duur is, maar de apotheekbereiding wel een acceptabele prijs heeft

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 een apotheekbereiding nodig? Dan laat uw apotheek u altijd vooraf weten of de basisverzekering uw geneesmiddel vergoedt. Dat geldt ook als u een geneesmiddel in het ziekenhuis krijgt.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering.

 • Generalistische basis-ggz

  Wijziging per 1 januari 2020
  In de generalistische basis-ggz behandelt uw zorgverlener al uw klachten in 1 traject. U krijgt alleen een 2e traject binnen 12 maanden vergoed als u onverwacht een terugval heeft. Of als u een nieuwe verwijzing voor nieuwe, andere klachten heeft.

  Wat betekent dit voor u?
  Krijgt u generalistische basis-ggz, bijvoorbeeld van een gz-psycholoog of een psychotherapeut? Dan maakt deze een behandelplan waarin hij al uw klachten meeneemt. Uw zorgverlener brengt de kosten van de behandeling in één bedrag per jaar in rekening. Brengt hij een 2e behandeltraject in hetzelfde jaar in rekening? Dan vergoeden we dat niet altijd.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Generalistische basis-ggz.

 • Logeren in plaats van zittend ziekenvervoer

  Wijziging per 1 januari 2020
  Wilt u vanwege een ziekenhuisbehandeling in de buurt logeren? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2020 maximaal € 75 per overnachting in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer. Voorwaarde is dat het gaat om een ziekenhuisbehandeling van ten minste 3 dagen achter elkaar.

  Soms moeten patiënten ver reizen voor een ziekenhuisbehandeling. Het kan dan minder belastend zijn om in de buurt van een ziekenhuis te overnachten in plaats van elke dag heen en weer te reizen. 

  Wat betekent dit voor u?
  Krijgt u in 2020 een ziekenhuisbehandeling die 3 dagen (of langer) duurt? Dan kunt u toestemming vragen voor een overnachting in de buurt van het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie. Na toestemming krijgt u maximaal € 75 per nacht vergoed. U krijgt ook een vergoeding voor de heen- en terugreis op de eerste en laatste dag van de behandeling.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Zittend ziekenvervoer.

 • Medisch-specialistische zorg (MammaPrint)

  Wijziging per 1 januari 2020
  Vanaf 1 januari 2020 krijgt u de MammaPrint niet meer vergoed als u bij ons alleen een basisverzekering heeft.

  Wat betekent dit voor u?
  Voor een groep verzekerden die al jarenlang bij ons is verzekerd, werd de MammaPrint vergoed uit de basisverzekering. Dit deden we uit coulance. Vanaf 1 januari 2020 beëindigen we die coulanceregeling. U krijgt de MammaPrint alleen vergoed als u daarvoor bij ons een aanvullende verzekering heeft.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Borstkanker: aanvullend onderzoek.

 • Specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten

  Wijziging per 1 januari 2020
  Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering ook de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten verlenen. Deze zorg valt wel onder het eigen risico. Met deze maatregel wil het kabinet de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerste lijn verminderen. 

  Wat betekent dit voor u?
  Vanaf komend jaar kunnen huisartsen een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijke gehandicapten inschakelen. Dat kan voor patiënten met meerdere gezondheidsproblemen of een verstandelijke beperking. Deze specialisten kunnen de huisarts adviseren of de zorg zelfs (deels) overnemen.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten.

 • Zittend ziekenvervoer voor geriatrische revalidatiezorg

  Wijziging per 1 januari 2020
  Vanaf 1 januari 2020 krijgen ook patiënten geriatrische revalidatiezorg (grz) zittend ziekenvervoer vergoed vanuit de basisverzekering. In de praktijk kregen grz-patiënten hiervoor al enkele jaren een vergoeding. Die vergoeding is nu wettelijk vastgelegd.

  Wat betekent dit voor u?
  Krijgt u geriatrische revalidatiezorg en heeft u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u toestemming vragen voor vergoeding van openbaar vervoer, taxi of eigen auto.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Zittend ziekenvervoer.

 • Zorg aan uzelf

  Wijziging per 1 januari 2020
  Verleent u zorg aan uzelf of aan iemand binnen het gezin? Dan vergoedt onze basisverzekering deze zorg vanaf 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden deze zorg al langer.

  Wat betekent dit voor u?
  Bent u zelf arts of therapeut? En wilt u een gezinslid behandelen? Dan moet u daarvoor onze toestemming vragen. Anders vergoeden we de zorg niet. In 2020 geldt dat ook voor zorg uit de basisverzekering.

Verder lezen?

Bekijk alle wijzigingen voor uw zorgverzekering in 2020

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.