ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Optifit

Vanaf 1 januari 2021 verandert een deel van de vergoedingen in onze aanvullende verzekering Optifit. Dit doen wij om Optifit nog beter te laten aansluiten op de wensen van onze verzekerden. Bovendien hebben we hierdoor de premie kunnen verlagen.

Wat verandert er voor u?

 • Acnebehandeling (inclusief littekentherapie)

  De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt maximaal € 300 per kalenderjaar in plaats van een 100% vergoeding, voor personen tot 21 jaar.
 • Alternatieve geneeswijzen en Houding, bewegen en sport

  De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Optifit is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

  Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:
  • (laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
  • er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt € 50 per dag tot maximaal € 550 per kalenderjaar. Voor Optifit geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde alternatieve geneesmiddelen.
 • Beweegprogramma’s

  Optifit vergoedt maximaal € 250 in plaats van € 500 per kalenderjaar.
 • Borstvoeding: lactatiekundige

  Optifit vergoedt per 1 januari 2021 consulten bij een lactatiekundige tot een maximaal bedrag per kalenderjaar, in plaats van een maximaal aantal consulten.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt maximaal € 300 in plaats van 4 consulten per kalenderjaar.
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaseren

  Optifit vergoedt maximaal € 150 in plaats van € 175 per 2 aansluitende kalenderjaren.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 én 2021 een Optifit? En declareerde u in 2020 € 100? Dan vergoedt Optifit in 2021 nog € 50, in plaats van € 75.

 • Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

  De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt 30 in plaats van 35 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie.
 • Generalistische basis-ggz (orthopedagoog-generalist)

  Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

  Wat betekent dit voor u?
  Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.
 • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  De maximale vergoeding gaat per 1 januari 2021 omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt maximaal € 300 per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250 voor eigen bijdragen, in plaats van € 4.540 per kalenderjaar.
 • Hulpmiddelen: wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen: pruik

  De vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken zijn samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn verlaagd.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt voor alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen samen maximaal € 250 per kalenderjaar. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage van een pruik.
 • Lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

  Optifit vergoedt geen lidmaatschapskosten voor een patiënten- of belangenorganisatie meer.
 • Mondzorg: orthodontie tot 18 jaar

  Optifit heeft een vergoeding voor maximaal 2 behandeljaren. Optifit vergoedt de eerste en tweede 12 maanden van het behandeltraject maximaal € 1.000. De vergoeding voor de derde 12 maanden is komen te vervallen.
 • Overgangsconsulente

  Optifit vergoedt maximaal € 200 in plaats van € 250 per kalenderjaar.
 • Plastische chirurgie: correctie flaporen

  Er is vooraf geen toestemming meer nodig bij het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar.
 • Preventiecursussen en Stoppen met roken

  Vanaf 1 januari zijn de vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken samengevoegd. 

  Voor Optifit verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt de kosten voor preventiecursussen:
  • 75% voor cursussen eerste hulp
  • 100% voor overige cursussen
  Samen tot maximaal € 150 per kalenderjaar.
 • Preventief onderzoek

  Optifit vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

  Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt: 
  • sportmedisch onderzoek (50%)
  • preventief medisch onderzoek (50%)
  Samen tot maximaal € 200 per kalenderjaar.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek

  Optifit vergoedt geen reiskosten voor ziekenbezoek meer.
 • Steunzolen, podologie en podotherapie, pedicure

  De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure zijn per 1 januari 2021 samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Optifit vergoedt maximaal € 200 per kalenderjaar, in plaats van € 200 voor pedicure en een 100% vergoeding voor steunzolen en podologie en podotherapie.
 • Zittend ziekenvervoer

  Optifit vergoedt geen zittend ziekenvervoer meer.
 • Verschillende vergoedingen

  Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

  Wat betekent dit voor u?
  Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij ONVZ, of 1 van haar labels PNOzorg of VvAA? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.