ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Topfit

Met Topfit bent u ook in 2021 zeer uitgebreid aanvullend verzekerd.

Wat verandert er voor u?

 • Acnebehandeling (inclusief littekentherapie)

  De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor de behandeling van genezen littekens van acne.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt maximaal € 400 per kalenderjaar in plaats van een 100% vergoeding, voor personen tot 21 jaar.
 • Alternatieve geneeswijzen en Houding, bewegen en sport

  De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Topfit is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.

  Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:
  • (laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
  • er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt € 65 per dag tot maximaal € 1.000 per kalenderjaar. Voor Topfit geldt de maximale vergoeding per kalenderjaar ook voor geregistreerde alternatieve geneesmiddelen.
 • Beweegprogramma's

  Topfit vergoedt maximaal € 500 per kalenderjaar, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaseren

  Topfit vergoedt maximaal € 300 in plaats van € 350 per 2 aansluitende kalenderjaren.

  Wat betekent dit voor u?
  Heeft u in 2020 én 2021 een Topfit? En declareerde u in 2020 € 100? Dan vergoedt Topfit in 2021 nog € 200, in plaats van € 250.
 • Fysiotherapie en oefentherapie en Oedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut

  De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt 50 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Generalistische basis-ggz (orthopedagoog-generalist)

  Sinds 2020 valt de orthopedagoog-generalist in de wet BIG. Daarom hoeft deze niet meer in de registers van NVO / SKJ te staan.

  Wat betekent dit voor u?
  Gaat u naar een orthopedagoog-generalist? Dan hoeft u niet te controleren of deze geregistreerd is bij NVO of SKJ. Een BIG-registratie is voldoende.
 • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  De maximale vergoeding gaat per 1 januari 2021 omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in 2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt maximaal € 1.500 per kalenderjaar, waarvan maximaal € 250 voor eigen bijdragen, in plaats van € 4.540 per kalenderjaar.
 • Hulpmiddelen: wettelijke eigen bijdrage en Hulpmiddelen: pruik

  De vergoeding voor de eigen bijdrage bij hulpmiddelen en de vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken zijn samengevoegd. De maximale vergoedingen hiervan zijn verlaagd.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt voor alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen samen maximaal € 500 per kalenderjaar. Dat geldt ook voor de eigen bijdrage van een pruik.
 • IVF: extra pogingen

  Topfit vergoedt maximaal 2 extra pogingen ivf bovenop de 3 pogingen uit de basisverzekering.
 • Kinderopvang bij ziekenhuisopname van een ouder

  Topfit vergoedt geen kinderopvang meer bij ziekenhuisopname van een ouder.
 • Lidmaatschap patiënten- of belangenorganisatie

  Topfit vergoedt geen lidmaatschapskosten voor een patiënten- of belangenorganisatie meer.
 • Mondzorg: orthodontie tot 18 jaar

  Topfit heeft een vergoeding voor maximaal 3 behandeljaren. Topfit vergoedt de eerste, tweede en derde 12 maanden van het behandeltraject maximaal € 1.000, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Overgangsconsulente

  Topfit vergoedt maximaal € 350 per kalenderjaar, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Plastische chirurgie: correctie flaporen

  Er is vooraf geen toestemming meer nodig bij het corrigeren van flaporen bij kinderen tot 18 jaar.
 • Preventiecursussen en Stoppen met roken

  Vanaf 1 januari zijn de vergoedingen Preventiecursussen en Stoppen met roken samengevoegd.

  Voor Topfit verlagen wij de maximale vergoedingen voor deze zorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt de kosten voor preventiecursussen:
  • 75% voor cursussen eerste hulp
  • 100% voor overige cursussen
  Samen tot maximaal € 250 per kalenderjaar.
 • Preventief onderzoek

  Topfit vergoedt preventief medisch, sportmedisch en farmacogenetisch onderzoek. De maximale vergoedingen zijn aangepast.

  Er geldt geen aparte vergoeding meer voor de sportarts (de vergoeding Houding, beweging en sport is per 1 januari 2021 in andere vergoedingen opgenomen).

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt: 
  • sportmedisch onderzoek (50%)
  • preventief medisch onderzoek (50%)
  • farmacogenetisch onderzoek (100%)
  Samen tot maximaal € 350 per kalenderjaar.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek

  Topfit vergoedt geen reiskosten voor ziekenbezoek meer.
 • Steunzolen, podologie en podotherapie, pedicure

  De vergoedingen voor steunzolen van de orthopedisch schoentechnicus, podotherapie en podologie en pedicure zijn per 1 januari 2021 samengevoegd in één vergoeding: Voetzorg.

  Wat betekent dit voor u?
  Topfit vergoedt maximaal € 500 per kalenderjaar, in plaats van een 100% vergoeding.
 • Zittend ziekenvervoer

  Topfit vergoedt alleen nog de wettelijke eigen bijdrage die geldt als de basisverzekering het vervoer vergoedt.
 • Verschillende vergoedingen

  Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.

  Wat betekent dit voor u?
  Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij ONVZ, of 1 van haar labels PNOzorg of VvAA? En stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.