Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Ondersteuning voor mantelzorgers

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon. Dat kan bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, buurman of vriend zijn. Bent u mantelzorger? Dan zorgen we graag goed voor u.

ZorgConsulent wijst mantelzorger de weg

We willen voorkomen dat u overbelast raakt door uw zorgtaken. Wordt het u even te veel? Bij de ZorgConsulent kunt u terecht voor een luisterend oor, praktische tips en informatie over mantelzorg in Nederland. 

Wilt u er bijvoorbeeld even tussenuit of krijgt u als mantelzorger zelf een ziekenhuisopname? Dan bespreken de ZorgConsulenten de verschillende mogelijkheden met u.

De ZorgConsulent weet welke instanties er zijn, waar ze zitten en wat ze u bieden. Ook zijn onze ZorgConsulenten goed op de hoogte van de wet- en regelgeving, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (pgb).

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.