Voorheen deden we dit samen met Eno en Zorg en Zekerheid, via de organisatie VRZ Zorginkoop. Door de zelfstandige inkoop geven we nog beter invulling aan onze eigen waarden. 

Wat zijn de contouren van onze zelfstandige zorginkoop?

  • Samen gaan voor passende zorg en een betaalbare premie. Dit is als zorgverzekeraar onze belangrijkste uitdaging. In de onderhandelingen streven we daarom naar een reële, marktconforme vergoeding.

  • U ervaart bij ons 'geen gedoe' in contractering en declaratie. Dat moet zo snel en simpel mogelijk zijn. Waar dat voor beide partijen passend is, maken we een afspraak voor meerdere jaren. We volgen daarbij de landelijke standaarden en houden de inkoopeisen zo eenvoudig mogelijk. Zo is alles rondom het verlenen van zorg uitstekend geregeld en kunt u optimaal aandacht besteden aan de zorg.

  • Vernieuwen door te verbinden. We staan open voor vernieuwende zorg. Wat dat is? Dat bepalen wij niet, maar u als aanbieder. Daarom faciliteren en verbinden we waar mogelijk zorgaanbieders om samen te werken aan kwaliteit en de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'. We vinden dat innovatie moet zorgen voor verbetering van zorg, betere dienstverlening voor onze verzekerden en/of een verlaging van de zorgkosten.

  • Streven naar keuzevrijheid en toegankelijkheid van zorg. In al onze afspraken staan uw cliënten en onze verzekerden voorop. Logisch, we doen het voor hen.

Zorginkoopbeleid

Op 1 april publiceren wij ons zorginkoopbeleid. Voor elke zorgsoort is er een eigen zorginkoopbeleid. Deze vindt u op de pagina van uw zorgsoort:

Voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg hebben we geen zorginkoopbeleid. Hiervoor volgen we het beleid van de in een regio preferente zorgverzekeraar.

Over ONVZ

ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze 440.000 verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het kiezen van hun arts of ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten.

Juist vanwege onze beperkte omvang zijn we een toegankelijke gesprekspartner voor zorgaanbieders. Ook kunnen en willen we door onze geringe omvang zo snel en simpel mogelijk inkoopafspraken maken. ONVZ voert ook de zorgverzekeringen PNOzorg, VvAA zorgverzekering en Jaaah uit.

Coronavirus

ONVZ volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we u daarover.