Controle op samenloop Wlz-Zvw

Per 1 april 2018 gaat ONVZ, net als alle andere zorgverzekeraars, controleren op samenloop Wlz-Zvw.

Samenloop houdt in, dat een declaratie onterecht wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar wanneer de zorg eigenlijk onder de Wlz valt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer een patiënt in een Wlz-instelling verblijft en behandeling ontvangt. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht hierop te controleren. Tot nu toe was de uitvoering hiervan lastig, omdat relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld tussen zorgverzekeraars en zorgkantoren. Met ingang van 2018 kan dat wel en gaan alle zorgverzekeraars dit op dezelfde wijze doen.

Wij controleren vanaf 1 april 2018 op declaraties wijkverpleging, eerstelijns verblijf (elv), huisartsenzorg (inclusief ketenzorg), mondzorg, farmaceutische zorg, eerstelijnsdiagnostiek en niet-persoonsgebonden hulpmiddelenzorg voor verzekerden die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling. Vanaf 1 augustus 2018 controleren we ook declaraties van wijkverpleging en eerstelijns verblijf (elv) voor verzekerden met een geldige Wlz-indicatie en bijvoorbeeld verblijven in een instelling zonder behandeling of de zorg thuis ontvangen. Als vooraankondiging zijn de verschillende branches/koepelorganisaties, de betreffende Zvw-zorgaanbieders en Wlz-zorgaanbieders geïnformeerd.

De via VECOZO verstuurde brieven van ZN en de zorgkantoren aan deze instanties kunt u hieronder raadplegen.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de samenloopcontroles vindt u op de website van ZN.

Informatiebrief samenloop Wlz-zorgaanbieders

Informatiebrief samenloop Zvw-Wlz in 2018

Informatiebrief samenloop farmacie, eerstelijnsdiagnostiek of hulpmiddelen

Informatiebrief samenloop huisartsen gecorrigeerde versie 1 februari 2018

Informatiebrief samenloop mondzorg

Informatiebrief samenloop wijkverpleging of eerstelijns verblijf

Informatiebrief samenloop verlenging signaleringsperiode

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.