• Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Declareren op papier

Rechtstreeks declareren doet u elektronisch via VECOZO. Wilt u dat niet? Dan stuurt u de rekening naar uw cliënt. Uw cliënt declareert de rekening bij ons. Wij betalen de vergoeding altijd aan hem of haar. Wij werken niet met een akte van cessie of akte van verpanding.

Zorg ervoor dat de volgende gegevens op uw nota staan:

 • cliëntnaam, geboortedatum en relatienummer(polisnummer)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • prestatiecode(s) en eventuele toeslagen
 • tarief prestatie(s)
 • type verwijzer
 • AGB code verwijzer of verwijzend specialisme
 • datum behandeling (of voor ggz: begin- en einddatum declaratieperiode)
 • praktijk AGB-code
 • naam van de praktijk
 • zorgverlener AGB-code
 • naam behandelend zorgverlener
 • BIG-registratienummer zorgverlener
 • bankrekeningnummer

Als het gaat om een rekening medisch-specialistische zorg moeten ook de volgende gegevens op uw nota staan:

 • DBC-declaratiecode of DBC-zorgproductcode
 • start- en einddatum DBC-zorgproduct
 • zorgtype
 • (typerende) diagnose
 • zorgtrajectnummer en subtrajectnummer
 • HASH-code
 • gedeclareerd bedrag
 • AGB-code uitvoerend specialisme
 • afsluitreden
 • indicatie machtiging
 • zorgactiviteiten

Alleen in uitzonderlijke gevallen staan wij zorgverleners toe rechtstreeks te declareren op papier. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg aan een verzekerde die niet beschikt over een BSN. Of om zorg die met onze toestemming van ons tegen een afwijkend tarief of met een afwijkende prestatiecode wordt geleverd. Wij maken daarover vooraf een aparte afspraak.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.