Machtiging voor Medische Specialistische Verpleging in de Thuissituatie

MSVT staat voor medisch specialistische verpleging in de thuissituatie. Bent u zorgverlener die deze zorg verleent? Dan is het niet noodzakelijk een contract met ons af te sluiten om voor vergoeding in aanmerking te komen. Heeft u geen contract met ons, vraagt u dan voordat u start met deze zorg een machtiging bij ons aan.

Wij willen dan het volgende van u weten:

  • welke zorg heeft verzekerde nodig en wat is de medische indicatie?
  • wie heeft de zorg geïndiceerd?
  • wie levert de zorg?
  • hoe lang is deze zorg nodig? Als dit langer is dan drie maanden, dan verzoeken wij u na drie maanden een nieuwe machtiging aan te vragen.
  • wat is de duur van deze verzorging?
  • met welke frequentie geeft u deze verzorging?
De medisch specialist moet deze aanvraag ondertekenen en verklaart daarmee eindverantwoordelijk te zijn voor de zorg.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.