Inkoop via VRZ Zorginkoop

Wij kopen zorg in via VRZ Zorginkoop. Binnen deze inkooporganisatie werken wij met 2 andere zorgverzekeraars samen aan de zorginkoop. Dit levert u een voordeel op in de administratieve belasting: u sluit 1 overeenkomst voor 3 zorgverzekeraars. Voor ons als zorgverzekeraars betekent het een bundeling van expertise met als doel de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden te waarborgen.

VRZ Zorginkoop sluit, mede namens ons, een overeenkomst af voor de volgende zorgsoorten:

 • eerstelijnsverblijf
 • geboortezorg (verloskunde en kraamzorg)
 • generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz
 • geriatrische revalidatie
 • huisartsenzorg (volgovereenkomst) en ketenzorg (diabetes, CVA en COPD)
 • hulpmiddelen
 • medisch-specialistische zorg
 • mondzorg
 • paramedische zorg, met uitzondering van fysiotherapie in vrijgevestigde praktijken
 • wijkverpleging
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg

Uw voordeel bij inkoop via VRZ Zorginkoop

Samenwerken met ons via VRZ Zorginkoop levert u voordelen op:

 • overname van het debiteurenrisico
 • marktconforme tarieven
 • minder administratieve belasting doordat de aangesloten zorgverzekeraars dezelfde inkoopvoorwaarden hanteren
 • professionaliteit en kennis van zaken

Inkoopbeleid

Voor het sluiten van overeenkomsten formuleren wij binnen VRZ verband ons inkoopbeleid. We streven via onze inkoop naar kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor al onze verzekerden. De ingekochte zorg moet allereerst bijdragen aan de belangen en de behoeften van onze verzekerden. Daarnaast vinden wij samenwerken met u vanuit een goede relatie en dialoog belangrijk om onze doelen te bereiken.

VRZ Zorginkoop heeft de ambitie om op professionele wijze de landelijke zorginkoop te realiseren en zich te onderscheiden in de dienstverlening naar zorgverleners. Bijvoorbeeld door een goede bereikbaarheid en efficiënte inkoopprocessen. We breiden de digitale contractering steeds verder uit en richten ons in de uitvoering op het beperken van uw administratieve belasting.

VRZ Zorginkoop publiceert het inkoopbeleid met een inhoudelijke toelichting en actuele ontwikkelingen per zorgsoort.  

Contact

Heeft u nog geen overeenkomst gesloten met VRZ Zorginkoop? Of heeft u een algemene vraag over de inkoop via VRZ Zorginkoop? Belt u met Inkoopsupport via 030 686 91 77. Mailen kan ook: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.