Toestemming vragen

Door zorgverleners.

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is vooraf toestemming van ons nodig. U leest daarover meer in de uitleg voor onze verzekerden.

Let op: Voor 2019 hebben wij een toestemmingsprocedure ingevoerd voor verpleging en verzorging en voor medisch-specialistische revalidatie. Ook voor nieuwe vergoeding voor de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) is toestemming vooraf nodig.

Onze verzekerden, uw patiënten, zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de toestemming. Zij vertrouwen echter wel op uw medewerking daarbij. Soms zal een aanvraagformulier moeten worden ingevuld door u als zorgverlener. Of soms zullen wij aanvullende informatie nodig hebben.

Misschien wilt u de aanvraag voor toestemming rechtstreeks aan ons sturen. Dat ondersteunen wij graag.

Landelijk machtigingenportaal

Voor medisch-specialistische zorg, kaakchirurgie en (andere) mondzorg kunt u gebruik maken van het machtigingenportaal van Vecozo. Dit biedt voordelen voor uzelf. Maar ook voor uw patiënten en voor ons als zorgverzekeraar. Soms hoort uw patiënt al direct in de spreekkamer of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Met het machtigingenportaal werkt u op een uniforme wijze: u vraagt bij iedere zorgverzekeraar de toestemming op dezelfde wijze aan.

Voor de zorgactiviteiten op de Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg en de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie verzoeken wij u het machtigingenportaal te gebruiken. Dat geldt ook voor de prestaties mondzorg waarvoor wij toestemming moeten geven volgens onze basisverzekering. Declareert u elektronisch een dbc zorgproduct of mondzorg prestatie waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven, dan wijzen wij deze kosten geautomatiseerd af.

Aanvraag bij ONVZ

Voor andere zorgsoorten kunt u de toestemming (ook) rechtstreeks bij ons aanvragen. Voor een aantal zorgsoorten geven wij u graag meer informatie over de aanvraagprocedure:

Wij proberen u, en vaak ook uw patiënt, binnen 7 werkdagen een reactie te geven. Dat kan alleen als wij alle benodigde informatie hebben ontvangen. Stuurt u de aanvragen daarom zo volledig mogelijk in, inclusief eventuele foto's en relevante stukken, zoals het voorschrift van de behandelend arts.

U kunt de aanvraag indienen via het contactformulier.

Per post kunt u de aanvraag sturen naar:

ONVZ

Afdeling Machtigingen

Postbus 392

3990 GD Houten

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.