Toestemming voor ggz

Informatie voor zorgverleners.

Toestemming bij gespecialiseerde ggz

ONVZ vergoedt de kosten van gespecialiseerde ggz in bepaalde gevallen alleen als wij voorafgaand aan de behandeling toestemming hebben gegeven.

Wanneer moet er toestemming worden gevraagd?

 1. Bij behandeling met opname bij verslavingszorg en eetstoornissen
 2. Bij een opname langer dan 1 jaar

U kunt de aanvraag indienen via het contactformulier. Per post kunt u de aanvraag sturen naar: 

ONVZ

t.a.v. afdeling machtigingen ggz

Postbus 392

3990 GD Houten

1. Aanvraag voor toestemming voor opname bij verslavingszorg en eetstoornissen

Wij willen graag waarborgen dat onze verzekerden de best passende zorg krijgen. Daarom moet er vooraf toestemming aan ons worden gevraagd voor opname bij onderstaande diagnoses:

 • aan alcohol gebonden stoornissen
 • overige aan een middel gebonden stoornissen
 • eetstoornissen

Bij acute zorg moet de toestemming binnen de eerste behandelmaand worden aangevraagd. Wanneer voldaan wordt aan onder andere de 'stepped care'-principes en bij gepast gebruik geven wij toestemming voor opname.

Hoe vraagt u toestemming?

Naast een aantal algemene gegevens hebben wij, afhankelijk van de diagnose, aanvullend de volgende gegevens nodig om een aanvraag te beoordelen. 

Algemeen (voor zowel eetstoornis als verslaving)

 • naam en geboortedatum verzekerde 
 • AGB-code verwijzer
 • AGB-code zorgaanbieder
 • verwijsbrief 
 • korte behandelvoorgeschiedenis (overzicht van eerdere zorgaanbieders, opnameduur, klinisch / ambulant, behandelresultaat)
 • regiebehandelaar (AGB-code)
 • betrokken disciplines
 • onderbouwing waarom verblijf noodzakelijk is om behandeldoelen te bereiken
 • onderbouwing verblijfscategorie op basis van:

  -  behoefte aan begeleiding

  -  behoefte aan ondersteuning ADL

  -  behoefte aan verpleegkundige ondersteuning

  -  behoefte aan vrijheidsbeperkende maatregelen

 • omschrijving van mate van participatie in de maatschappij (werk / studie etc.)
 • onderbouwing van de geplande activiteiten en/of methoden van behandeling tijdens het verblijf
 • offerte, incl. prestatie- of declaratiecode, deelprestatie verblijf en aantal dagen verblijf

Eetstoornis

 • DSM-stoornis en ernst op basis van bmi, somatische waardes en eventuele frequentie van overgeven
 • beschrijvende diagnose en somatische complicaties die direct verband houden met de stoornis
 • individuele norm voor gewichtstoename/afname
 • grens wanneer er over wordt gegaan tot somatische opname
 • somaticus (AGB-code) 

Verslaving

 • DSM code, beschrijvende diagnose en somatiek
 • scoreformulier MATE.nl 2.1 
 • tijdstippen / data evaluatiemomenten

2. Aanvraag voor toestemming bij verblijf langer dan 365 dagen: langdurige ggz

Wij vergoeden de zorg die een verzekerde nodig heeft. Doordat we aan u, als zorgaanbieder, vragen om - voor een verlenging van een verblijf langer dan 365 dagen - contact met ons op te nemen, kunnen we nagaan of dit voor de verzekerde de best passende zorg is.


Hoe vraagt u toestemming? 

Om toestemming te vragen voor een verblijf langer dan 365 dagen gebruikt u de landelijk afgesproken checklist ‘LGGZ’. Wij controleren deze aanvraag met behulp van deze checklist en de daarbij horende handleiding. De aanvraag dient uiterlijk 2 maanden voor de voorziene overgang bij ons te worden ingediend.

De aanvraag voor toestemming bevat ten minste:

 • het zorgzwaartepakket
 • indicatie verwachte duur van het voortgezet verblijf

U, als zorgaanbieder, draagt er zorg voor dat de informatie tijdig, d.w.z. uiterlijk een maand voor de voorziene instroom in de LGGZ is vastgelegd in het dossier van de betreffende verzekerde. Zie voor meer informatie de hierboven genoemde handleiding en de checklist LGGZ.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.