Toestemming voor hulpmiddelen

Informatie voor zorgverleners.

Uitgangspunt bij de inzet van hulpmiddelen is dat er een adequaat functionerend hulpmiddel in de meest eenvoudige uitvoering ingezet wordt. Wanneer de aanschaf, vervanging, correctie, herstel of bruikleen van een hulpmiddel overbodig, onnodig kostbaar, onnodig gecompliceerd of niet doelmatig is, bestaat er geen of alleen een gedeeltelijke vergoeding op het aangevraagde hulpmiddel.

Toestemming nodig

Op de vergoedingspagina Hulpmiddelen vindt u een overzicht van alle hulpmiddelen met de daarbij behorende voorwaarden. Hier kunt u zien of er toestemming vooraf nodig is, van welke zorgverlener er een voorschrift nodig is, of het hulpmiddelen in eigendom of bruikleen worden verstrekt of er een eigen bijdrage geldt, et cetera.

Als de verzekerde naar redelijkheid is aangewezen op een hulpmiddel welke niet specifiek is genoemd op de vergoedingspagina Hulpmiddelen, kan een ander hulpmiddel worden verstrekt. Hiervoor is vooraf toestemming nodig.

Als er voor een hulpmiddel vooraf toestemming nodig is, hebben wij het volgende nodig:

  • een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelaar met medische indicatie en een beschrijving van de functionele beperkingen van de verzekerde
  • onderbouwing productkeuze
  • gespecificeerde offerte

U kunt de aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Aan de hand van de aanvraag stellen wij vast of er sprake is van aanspraak op het aangevraagde hulpmiddel en hoe hoog de eventuele vergoeding zal zijn.

Heeft u met ons afspraken gemaakt over de beoordeling van de hulpmiddelen? Dan hoeft u in de meeste gevallen geen toestemming bij ons aan te vragen. Verzekerden die over een medische indicatie beschikken, kunnen direct contact met u opnemen. U beoordeelt dan of de verzekerde aan de indicatiecriteria voldoet en kan de kosten dan rechtstreeks bij ons indienen.

Administratieve lastenvermindering

Onder de noemer 'Het Roer Gaat Om' zijn er afspraken gemaakt tussen huisartsen en zorgverzekeraars om de bureaucratie en administratie lasten van huisartsen terug te dringen. Een van deze punten is minder administratieve lasten bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen.

Wij volgen de afspraken die gemaakt zijn om de administratieve lasten bij de huisarts te verminderen. Dit betekent dat de huisartsen een aantal formulieren, waaronder het formulier verbandhulpmiddelen, niet meer invullen. De huisarts kan een recept voorschrijven met onder andere de indicatiecode. U kunt op basis daarvan beoordelen of er aanspraak bestaat uit de basisverzekering. Deze afspraken gelden alleen voor huisartsen.

Zorgverleners anders dan huisartsen kunnen voor het aanvragen van verbandmiddelen het volgende ZN-aanvraagformulier Verbandmiddelen gebruiken.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.