Administratieve lastenvermindering

Het roer gaat om

De website www.hetroergaatom.nl houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om.

De aanbevelingen uit het rapport Het Roer Gaat Om (oktober 2015) zijn uitgewerkt. De gezamenlijke website biedt huisartsen eenduidige informatie over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website hun e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie beschikbaar is. De afspraken zijn voor een groot deel per 1 januari 2016 in werking getreden.

Een gezamenlijk initiatief

De website is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: de vereniging van huisartsenorganisaties, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In eerste instantie zijn extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen afgeschaft. Later zijn ook de andere aanbevelingen opgevolgd, zoals bijvoorbeeld CIZ-indicaties en een betere borging van het declaratieverkeer. Vervolgafspraken staan op www.hetroergaatom.nl.

Toekomstvisie

In het kader van Het Roer Moet Om staan ook afspraken over de thema’s Samenwerking & Gelijkwaardig en Kwaliteit op het programma. Dit betreft onder meer de contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de Mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. De uitkomsten hiervan worden bekend gemaakt op www.hetroergaatom.nl.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

 

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.